Kültürpark'ı geleceğe taşıyacak plan | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 03:58

Kültürpark’ı geleceğe taşıyacak plan

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENTİN SİMGELERİNDEN KÜLTÜRPARK’I DOĞAL DOKUSUNU GELİŞTİREREK KORUMAK VE KENT BELLEĞİNDEKİ MİSYONU DOĞRULTUSUNDA GELECEĞE TAŞIMAK HEDEFİYLE HAZIRLADIĞI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN ONAYINA SUNULDU.

Kültürpark’ı geleceğe taşıyacak plan
Son Güncelleme :

19 Aralık 2020 - 17:20

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kulturparki-gelecege-tasiyacak-plan/41223/" title="facebook">

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin simgelerinden Kültürpark’ı doğal dokusunu geliştirerek korumak ve kent belleğindeki misyonu doğrultusunda geleceğe taşımak hedefiyle hazırladığı Koruma Amaçlı İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme alınan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı, onaylandığı takdirde kentin bu önemli simgesini tarihsel fonksiyonlarını koruyan ve daha fazla yeşil alan barındıran bir vizyonla geleceğe taşıyacak. Plan kapsamında Kültürpark’taki canlı varlığını korumak ve çoğaltmak amacıyla Ekosistem Koruma Planı da hazırlandı.

İlgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin dikkate alındığı Koruma Amaçlı İmar Planına göre Kültürpark’ta yeşil alan kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, enternasyonal fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacak.

Kültürpark’ın tarihi kapıları, Ada ve Göl gazinoları ile Pakistan Pavyonu olarak bilinen tescilli yapılar ile korunması önerilen yapılar hariç olmak üzere yıkılıp yeniden yapılacaklar için emsal değeri yüzde 5’i geçemeyecek.

Ayrıca yıkılıp yeniden yapılacak yapılardan şu an 27 bin metrekare tabana oturan fuar hollerinin en fazla 12 bin metrekare olarak yapılabileceği hüküm altına alınacak. Sadece hollerin bulunduğu alandan 15 bin metrekare alan, yeşil alan ekosistemine dahil edilecek.

Alanın flora ve faunasının korunarak rehabilite edilmesi esas alınacak. Hazırlanacak Kentsel Tasarım/Peyzaj Projesinde bisiklet yoluna da yer verilecek.

Kültürpark’ın Ekosistem Koruma Planı da hazır

Ekosistem Koruma Planı ile parktaki, kuş türlerinin yoğun olarak bulunduğu Ekolojik Niteliği Hassas Alanlar olarak belirlenen bölgelerde çalışmaların hassas ilerlemesi, imalatların faunadaki dönemsel hareketliliğe göre planlanması öngörülüyor.

Ekolojik Niteliği Yüksek Alanlar olarak tarif edilen ağaç dokusunun yoğun olduğu alanlarda ise ağaç köklerine zarar verilmemesi için derin kazı yapılmayacak.

Ağaç dokusunun olmadığı sadece yer örtücü bitkilerin bulunduğu bölgeler ise Ekolojik Niteliği Artırılacak Alanlar kapsamında ele alınarak, Kültürpark’ın ekolojik dokusuna zarar vermeden rehabilite edilecek.

“Ortak akılla Kültürpark anayasası”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in gözbebeği Kültürpark için ortak aklın gösterdiği yolu izlediklerini söyledi. Göreve gelirken “Çok ses, çok renk” dediklerini ve bunun gereğini yerine getirdiklerini belirten Başkan Soyer, “Ortak akıl buluşmalarının ilkini Kültürpark için yaptık. Herkes fikrini söyledi. Önceki yönetim döneminde Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilen koruma amaçlı imar planını bu ortak aklı mümkün kılmak için geri çektik. Tüm oda ve ilgililerle bizim uzman kadromuz toplantılar yaptı. Bir yıl boyunca tüm bilgi, belgeler toplandı, görüşler alındı. ‘Ben yaptım oldu’ demedik. Ortak akılla bir noktaya vardık. Burası tarihsel ve doğal sit alanıdır. Yangından sonra yapılmış İzmir’in akciğeri göz bebeği bir botanik bahçesidir. İzmir’in unutulmaz Belediye Başkanı rahmetle andığımız Behçet Uz burayı yaparken ‘halk üniversitesi olsun’ demiş. 80 yıldır İEF kapılarını burada açmış. Biz Kültürpark’ın bu iki hüviyetine saygı göstererek ve koruyarak yol almak istiyoruz. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisimiz bir karar verecek ve daha sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurullarına gidecek. Böylece Kültürpark’ın anayasası ortaya çıkacak. İzmir’in bence en önemli bölgesi o aşamadan sonra da artık kişisel ve dönemsel kararlardan etkilenmeyecek” dedi.