Malatya Büyükşehir Belediyesince Arsa Satışı Yapılacaktır | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 19:00

Malatya Büyükşehir Belediyesince Arsa Satışı Yapılacaktır

Malatya Büyükşehir Belediyesince Arsa Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

11 Temmuz 2019 - 9:56

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/malatya-buyuksehir-belediyesince-arsa-satisi-yapilacaktir/6511/" title="facebook">

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan arsalar 23 Temmuz 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacak.

 

Taşınmazların ödemesi, ihale bedelinin yüzde 50’si peşin geri kalan kısmının ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile birer aylık zaman aralıklarında 5 eşit taksitte yapılabilecek.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI  1. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, İhale listemizin 1,2,3,4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin % 50’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.
  2. Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.
 1. İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

 1. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
 2. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi değildir.
 3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
 4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
 5. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
 6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 7. NO MAH.
  KÖY
  ADA PARSEL PARSEL ALANI İMAR DURUMU / CİNSİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİH VE SAATİ İHALE TÜRÜ
  1 BAHÇEBAŞI 579 1 4453,20 TİCARET 86.838,00 TL 2.894.580,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 Kapalı Teklif
  2 BAHÇEBAŞI 579 2 5058,94 TİCARET 98.650,00 TL 3.288.311,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 Kapalı Teklif
  3 BAHÇEBAŞI 578 1 7289,23 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI 131.207,00 TL 4.373.538,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 Kapalı Teklif
  4 BAHÇEBAŞI 578 2 7289,23 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI 131.207,00 TL 4.373.538,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 Kapalı Teklif
  5 BAHÇEBAŞI 577 1 6511,82 ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI (YURT) 117.213,00 TL 3.907.092,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 Kapalı Teklif
  6 GEDİK 409 5 1239,00 Ayrık Nizam 3 Kata Müsahadeli 10.780,00 TL 359.310,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 AÇIK
  7 YEŞİLTEPE 143 6 1601,75 TİCARET
  E=1.50
  Hmax=12.50
  31.715,00 TL 1.057.155,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 AÇIK
  8 YEŞİLTEPE 143 7 1609,57 TİCARET
  E=1.50
  Hmax=12.50
  32.836,00 TL 1.094.508,00 TL 23/07/2019- Saat:14:30 AÇIK
  9 YEŞİLTEPE 143 9 1602,35 TİCARET
  E=1.50
  Hmax=12.50
  33.650,00 TL 1.121.645,50 TL 23/07/2019- Saat:14:30 AÇIK