İmarhaber

Milli Emlak Isparta’da 14 Adet Arsa Satacak

Isparta Çevre ve Şehircilik, Milli Emlak İl Müdürlüğü 14 Adet Arsasını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile 8 Aralık 2020 Tarihinde Satış İhalesini Gerçekleştirecek!

Milli Emlak Isparta’da 14 Adet Arsa Satacak
Google News
06 Kasım 2020 - 0:08

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

Satışı yapılacak taşınmaz mallara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını

c) Geçici teminata ait belge, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunludur.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

ISPARTA-milli-emlak-arsa-ihalesi

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları