Muğla Kavaklıdere Park İçindeki Büfe Kiralanacak | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:09

Muğla Kavaklıdere Park İçindeki Büfe Kiralanacak

Muğla, Kavaklıdere İlçesi, Merkez Yeni Mahalle Uludere Mevkiinde bulunan, Hazineye ait 1 adet büfe ve 5 adet kamelyası 15.10.2020 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Muğla Kavaklıdere Park İçindeki Büfe Kiralanacak
Son Güncelleme :

29 Eylül 2020 - 0:14

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/mugla-kavaklidere-park-icindeki-bufe-kiralanacak/20780/" title="facebook">

Muğla İli, Kavaklıdere İlçesinde, aşağıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- Taşınmazın kiralama ihalesi 15/10/2020 tarihinde (Perşembe günü) ilanda belirtilen saatlerde Kavaklıdere Milli Emlak Servis Şefliği, Denetim Elemanları odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kavaklıdere Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi ve teyit yazısının ibrazı gerekir.), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri Belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.)

5- Kiraya verilecek taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecek olup, kiralama işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç kiracı tarafından ödenecektir.

6- Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Ayrıntılı bilgi Kavaklıdere Milli Emlak Servis Şefliğinin (0252) 592 77 78 nolu telefonundan alınabilir.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

mugla-kavaklidere-bufe-ihalesi

Kavaklıdere İmar Haberleri