DOLAR32,9194% -0.4
EURO35,8680% -0.24
STERLIN42,5909% -0.32
FRANG36,9806% -0.53
ALTIN2.526,49% -0,96
BITCOIN67.041,290.056
reklam

Mülkiye Müfettişi Görevleri Nelerdir?

10 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Valiler Kararnamesine Göre, Bazı Valiler Mülkiye Başmüfettişliği Görevine Atanarak Merkeze Alındı. Mülkiye Müfettişi ve Başmüfettişi Nedir? Mülkiye Müfettişi ve Başmüfettişinin Görevleri Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Mülkiye Müfettişi Görevleri Nelerdir?
reklam

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 yılı Valiler Kararnamesine göre bazı Valiler Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmiş, bazı Mülkiye Başmüfettişleri de Valiliklere ya da Bakanlığa Bağlı Kurumlara atanmıştır.

Göreve Getirilen ve Görev Değişikliği Yapılan Mülkiye Müfettişleri

VALİLER KARARNAMESİ İLE 41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.
Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.


Teftiş Kurulunun Görevleri:

A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

MEVZUATLA İLGİLİ TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ

reklam