İmarhaber

Niğde 80 Adet Konut İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı

İl Özel İdaresine Ait; Niğde İli Merkez İlçe, Bor İlçesi ve Çiftlik İlçesine Kayıtlı 80 Adet Arsanın İhalesini 30 Eylül 2020 Çarşamba Günü Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda Yapacaktır.

Niğde 80 Adet Konut İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı
Google News
17 Eylül 2020 - 20:03

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  Niğde İli  Merkez İlçe , Bor İlçesi  ve Çiftlik  İlçesine bağlı aşağıda belirtilen taşınmazlar satışı yapılmak üzere 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile   ihaleye çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmazlar KDV’den muaf olup, Tahmini  bedel, geçici teminat ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir.

İhale 30.09.2020  Çarşamba  günü  aşağıda belirtilen saate kadar Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve istimlak  Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km  İl Özel İdaresi  Hizmet binası /NİĞDE ) veya  Encümen  Müdürlüğü(Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl özel idaresi İl  Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve  50-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye Katılacakların;

1-) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına Vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) Niğde İl Özel İdaresine  hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici  teminat,

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini ibraz etmek suretiyle 30.09.2020  Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

nigde-il-ozel-idaresi-konut-imarli-arsa-ihalesi

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI SATIŞA ÇIKAN TAŞINMAZLAR

S.NOİLÇESİMAHALLEADAPARSELM2CİNSİİMARBEDELİTEMİNAT
BOR İLÇESİ KAVUKLU KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1BORKAVUKLU45931.350Köy yerleşik alan dışındaTARLA125.4003.800
2BORKAVUKLU46019.300Köy yerleşik alan dışındaTARLA77.2002.350
3BORKAVUKLU4626.350Köy yerleşik alan dışındaTARLA25.400800
BOR İLÇESİ KARANLIKDERE KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1BORKARANLIKDERE31351280İmar Planı DışındaTARLA2.80090
BOR İLÇESİ KIZILCA  KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1BORKIZILCA KÖYÜ444204Zemin Ticaret Konut(B-2):115 m³ Yol:89 m²ARSA34.7001.050
2BORKIZILCA KÖYÜ447597,36Konut(A-2)ARSA16.600500
3BORKIZILCA KÖYÜ1491415,92Konut(A-2)ARSA22.900700
4BORKIZILCA KÖYÜ229328,85Konut(A-2)ARSA46.0001.400
BOR İLÇESİ YENİYOL MAHALLESİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1BORYENİYOL24634505,10Bitişik Nizam 5 KatlıDEPOLU DÜKKAN321.0009.650
ÇİFTLİK İLÇESİ KİTLERİ   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1ÇİFTLİKKİTRELİ KÖYÜ23163.568,76İmar Planı DışındaTARLA42.9001.300
2ÇİFTLİKKİTRELİ KÖYÜ1801332.365,42İmar Planı DışındaTARLA28.400900
3ÇİFTLİKKİTRELİ KÖYÜ23011.487,97İmar Planı DışındaARSA47.6501.450
MERKEZ  DİKİLİTAŞ  KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ (YUKARI)240242.225,65837 m² İmar Yolu, 119 m² Ağaçlandırılacak Alan, geri kalanı ise ayrık nizam 2 kat Konut AlanıARSA55.6501.670
2MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ (KALE)1741175,45Bitişik nizam 2 kat Konut AlanıARSA4.400140
3MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ (YUKARI)3062943,69İmar Planı DışındaARSA18.900570
4MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI)30641.055,99İmar Planı DışındaARSA22.175670
5MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI)30651.019,80İmar Planı DışındaARSA21.420650
6MERKEZDİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI)3066999,98İmar Planı DışındaARSA21.000630
MERKEZ  ELMALI   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZELMALI KÖYÜ(KARŞIYAKA)2176343,77Ayrık Nizam 2 kat Konut AlanıARSA10.700330
2MERKEZELMALI KÖYÜ(KARŞIYAKA)2178445Ayrık Nizam 2 kat Konut AlanıARSA13.800420
3MERKEZELMALI KÖYÜ(MENDERES)261112.072,67904 m² ayrık nizam 2 kat konut alanı,  385 m² park geri kalanı imar yoluARSA64.3001.950
4MERKEZELMALI KÖYÜ(KALE)2961913,41356 m² imar yolu geri kalanı ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA28.350900
MERKEZ  KAYIRLI   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZKAYIRLI KÖYÜ-CEVİZLER287125.729,10İmar Planı DışındaTARLA28.650860
2MERKEZKAYIRLI-PINARCIK21512656.972,23İmar Planı DışındaTARLA284.9008.550
MERKEZ KOYUNLU KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZKOYUNLU KÖYÜ3848597Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA65.7002.000
2MERKEZKOYUNLU KÖYÜ10813120,08Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA9.650300
3MERKEZKOYUNLU KÖYÜ10816202Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA16.160500
4MERKEZKOYUNLU KÖYÜ36416249,33Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA21.200650
5MERKEZKOYUNLU KÖYÜ2477288Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA18.720570
6MERKEZKOYUNLU KÖYÜ3941241,56Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA18.120550
7MERKEZKOYUNLU KÖYÜ394224,79Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA1.86060
8MERKEZKOYUNLU KÖYÜ407255,70Ayrık nizam 2 kat konut alanıARSA4.180130
9MERKEZKOYUNLU KÖYÜ4183187,91Bitişik nizam 2 kat Konut AlanıARSA13.160400
MERKEZ KÜÇÜKKÖY  KÖYÜNDE SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZKÜÇÜKKÖY761.250Yerleşik Alan DışındaÇAYIRLIK28.750870
MERKEZ HİMMETLİ   KÖYÜNDE SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17713.478Yerleşik Alan DışındaTARLA20.900630
2MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ18432.900Yerleşik Alan DışındaTARLA17.400530
3MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ18452.375Yerleşik Alan DışındaTARLA14.250430
4MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ18475.100Yerleşik Alan DışındaTARLA30.600920
5MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ1848888Yerleşik Alan DışındaTARLA5.350170
6MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ18494.125Yerleşik Alan DışındaTARLA24.750750
7MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17691.940Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ21.340650
8MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17701.640Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ18.040550
9MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17723.950Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ43.4501.310
10MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ1773622Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ6.850210
11MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17741.907Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ21.000630
12MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ17752.720Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ30.000900
13MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ1776625Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ6.875210
14MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ1777408Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ4.500140
15MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ18414.000Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ44.0001.320
16MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ21822.435,31Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ26.800810
17MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ21834.839,71Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ53.2501.600
18MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ21843.161,21Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ34.7801.050
19MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ21851.844,45Yerleşik Alan DışındaELMA BAHÇESİ20.300610
20MERKEZHİMMETLİ KÖYÜ21643.514,82Yerleşik Alan DışındaTARLA52.7501.600
MERKEZ NAR KÖYÜNDE   SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1MERKEZNAR KÖYÜ135203.706,29Yerleşik Alan DışındaTARLA37.1001.120
2MERKEZNAR KÖYÜ135173.763,43Yerleşik Alan DışındaTARLA37.6501.130
3MERKEZNAR KÖYÜ135231.239,79Yerleşik Alan DışındaTARLA12.400380
4MERKEZNAR KÖYÜ135211.385,15Yerleşik Alan DışındaTARLA13.900420
5MERKEZNAR KÖYÜ135221.467,72Yerleşik Alan DışındaTARLA14.700450
6MERKEZNAR KÖYÜ13651.826,43Yerleşik Alan DışındaTARLA18.300550
7MERKEZNAR KÖYÜ13632.036,08Yerleşik Alan DışındaTARLA20.400620
8MERKEZNAR KÖYÜ135262.360,43Yerleşik Alan DışındaTARLA23.700720
9MERKEZNAR KÖYÜ135241.013,27Yerleşik Alan DışındaTARLA10.200310
10MERKEZNAR KÖYÜ13626.485,78Yerleşik Alan DışındaTARLA65.0001.950
11MERKEZNAR KÖYÜ135291.762,79Yerleşik Alan DışındaTARLA17.650530
12MERKEZNAR KÖYÜ13668.733,84Yerleşik Alan DışındaTARLA87.4002.630
13MERKEZNAR KÖYÜ13642.198,14Yerleşik Alan DışındaTARLA22.000660
14MERKEZNAR KÖYÜ136147.917Yerleşik Alan DışındaTARLA79.5002.400
15MERKEZNAR KÖYÜ135281.597,40Yerleşik Alan DışındaTARLA16.000480
16MERKEZNAR KÖYÜ136124.283,57Yerleşik Alan DışındaTARLA43.0001.300
17MERKEZNAR KÖYÜ135193.008,82Yerleşik Alan DışındaTARLA30.000900
18MERKEZNAR KÖYÜ135314.500,21Yerleşik Alan DışındaTARLA45.0001.350
19MERKEZNAR KÖYÜ135164.090,63Yerleşik Alan DışındaTARLA41.0001.230
20MERKEZNAR KÖYÜ13681.116,34Yerleşik Alan DışındaTARLA11.500350
21MERKEZNAR KÖYÜ135996.131,34Yerleşik Alan DışındaTARLA61.5001.850
22MERKEZNAR KÖYÜ13615.193,90Yerleşik Alan DışındaTARLA52.0001.560
23MERKEZNAR KÖYÜ13672.355,68Yerleşik Alan DışındaTARLA24.000720
24MERKEZNAR KÖYÜ136111.465,06Yerleşik Alan DışındaTARLA15.000450
25MERKEZNAR KÖYÜ136101.330,09Yerleşik Alan DışındaTARLA13.500410
26MERKEZNAR KÖYÜ135251.135,07Yerleşik Alan DışındaTARLA11.500350
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları