Niğde 80 Adet Konut İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 04:04

Niğde 80 Adet Konut İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı

İl Özel İdaresine Ait; Niğde İli Merkez İlçe, Bor İlçesi ve Çiftlik İlçesine Kayıtlı 80 Adet Arsanın İhalesini 30 Eylül 2020 Çarşamba Günü Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda Yapacaktır.

Niğde 80 Adet Konut İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı
Son Güncelleme :

17 Eylül 2020 - 20:03

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/nigde-80-adet-konut-imarli-ve-imarsiz-arsa-satisi/20259/" title="facebook">

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  Niğde İli  Merkez İlçe , Bor İlçesi  ve Çiftlik  İlçesine bağlı aşağıda belirtilen taşınmazlar satışı yapılmak üzere 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile   ihaleye çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmazlar KDV’den muaf olup, Tahmini  bedel, geçici teminat ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir.

İhale 30.09.2020  Çarşamba  günü  aşağıda belirtilen saate kadar Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve istimlak  Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km  İl Özel İdaresi  Hizmet binası /NİĞDE ) veya  Encümen  Müdürlüğü(Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl özel idaresi İl  Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve  50-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye Katılacakların;

1-) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına Vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) Niğde İl Özel İdaresine  hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici  teminat,

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini ibraz etmek suretiyle 30.09.2020  Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

nigde-il-ozel-idaresi-konut-imarli-arsa-ihalesi

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI SATIŞA ÇIKAN TAŞINMAZLAR

S.NO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ İMAR BEDELİ TEMİNAT
BOR İLÇESİ KAVUKLU KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 BOR KAVUKLU 459 31.350 Köy yerleşik alan dışında TARLA 125.400 3.800
2 BOR KAVUKLU 460 19.300 Köy yerleşik alan dışında TARLA 77.200 2.350
3 BOR KAVUKLU 462 6.350 Köy yerleşik alan dışında TARLA 25.400 800
BOR İLÇESİ KARANLIKDERE KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 BOR KARANLIKDERE 313 51 280 İmar Planı Dışında TARLA 2.800 90
BOR İLÇESİ KIZILCA  KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 BOR KIZILCA KÖYÜ 444 204 Zemin Ticaret Konut(B-2):115 m³ Yol:89 m² ARSA 34.700 1.050
2 BOR KIZILCA KÖYÜ 4475 97,36 Konut(A-2) ARSA 16.600 500
3 BOR KIZILCA KÖYÜ 149 1 415,92 Konut(A-2) ARSA 22.900 700
4 BOR KIZILCA KÖYÜ 229 328,85 Konut(A-2) ARSA 46.000 1.400
BOR İLÇESİ YENİYOL MAHALLESİNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 BOR YENİYOL 246 34 505,10 Bitişik Nizam 5 Katlı DEPOLU DÜKKAN 321.000 9.650
ÇİFTLİK İLÇESİ KİTLERİ   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 ÇİFTLİK KİTRELİ KÖYÜ 231 6 3.568,76 İmar Planı Dışında TARLA 42.900 1.300
2 ÇİFTLİK KİTRELİ KÖYÜ 180 133 2.365,42 İmar Planı Dışında TARLA 28.400 900
3 ÇİFTLİK KİTRELİ KÖYÜ 230 1 1.487,97 İmar Planı Dışında ARSA 47.650 1.450
MERKEZ  DİKİLİTAŞ  KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ (YUKARI) 240 24 2.225,65 837 m² İmar Yolu, 119 m² Ağaçlandırılacak Alan, geri kalanı ise ayrık nizam 2 kat Konut Alanı ARSA 55.650 1.670
2 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ (KALE) 174 1 175,45 Bitişik nizam 2 kat Konut Alanı ARSA 4.400 140
3 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ (YUKARI) 306 2 943,69 İmar Planı Dışında ARSA 18.900 570
4 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI) 306 4 1.055,99 İmar Planı Dışında ARSA 22.175 670
5 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI) 306 5 1.019,80 İmar Planı Dışında ARSA 21.420 650
6 MERKEZ DİKİLİTAŞ KÖYÜ(YUKARI) 306 6 999,98 İmar Planı Dışında ARSA 21.000 630
MERKEZ  ELMALI   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ ELMALI KÖYÜ(KARŞIYAKA) 217 6 343,77 Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı ARSA 10.700 330
2 MERKEZ ELMALI KÖYÜ(KARŞIYAKA) 217 8 445 Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı ARSA 13.800 420
3 MERKEZ ELMALI KÖYÜ(MENDERES) 261 11 2.072,67 904 m² ayrık nizam 2 kat konut alanı,  385 m² park geri kalanı imar yolu ARSA 64.300 1.950
4 MERKEZ ELMALI KÖYÜ(KALE) 296 1 913,41 356 m² imar yolu geri kalanı ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 28.350 900
MERKEZ  KAYIRLI   KÖYÜNDE  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ KAYIRLI KÖYÜ-CEVİZLER 287 12 5.729,10 İmar Planı Dışında TARLA 28.650 860
2 MERKEZ KAYIRLI-PINARCIK 215 126 56.972,23 İmar Planı Dışında TARLA 284.900 8.550
MERKEZ KOYUNLU KÖYÜNDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 3848 597 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 65.700 2.000
2 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 108 13 120,08 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 9.650 300
3 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 108 16 202 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 16.160 500
4 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 364 16 249,33 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 21.200 650
5 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 2477 288 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 18.720 570
6 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 3941 241,56 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 18.120 550
7 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 3942 24,79 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 1.860 60
8 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 4072 55,70 Ayrık nizam 2 kat konut alanı ARSA 4.180 130
9 MERKEZ KOYUNLU KÖYÜ 4183 187,91 Bitişik nizam 2 kat Konut Alanı ARSA 13.160 400
MERKEZ KÜÇÜKKÖY  KÖYÜNDE SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ KÜÇÜKKÖY 76 1.250 Yerleşik Alan Dışında ÇAYIRLIK 28.750 870
MERKEZ HİMMETLİ   KÖYÜNDE SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1771 3.478 Yerleşik Alan Dışında TARLA 20.900 630
2 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1843 2.900 Yerleşik Alan Dışında TARLA 17.400 530
3 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1845 2.375 Yerleşik Alan Dışında TARLA 14.250 430
4 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1847 5.100 Yerleşik Alan Dışında TARLA 30.600 920
5 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1848 888 Yerleşik Alan Dışında TARLA 5.350 170
6 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1849 4.125 Yerleşik Alan Dışında TARLA 24.750 750
7 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1769 1.940 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 21.340 650
8 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1770 1.640 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 18.040 550
9 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1772 3.950 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 43.450 1.310
10 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1773 622 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 6.850 210
11 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1774 1.907 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 21.000 630
12 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1775 2.720 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 30.000 900
13 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1776 625 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 6.875 210
14 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1777 408 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 4.500 140
15 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 1841 4.000 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 44.000 1.320
16 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 2182 2.435,31 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 26.800 810
17 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 2183 4.839,71 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 53.250 1.600
18 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 2184 3.161,21 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 34.780 1.050
19 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 2185 1.844,45 Yerleşik Alan Dışında ELMA BAHÇESİ 20.300 610
20 MERKEZ HİMMETLİ KÖYÜ 2164 3.514,82 Yerleşik Alan Dışında TARLA 52.750 1.600
MERKEZ NAR KÖYÜNDE   SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 20 3.706,29 Yerleşik Alan Dışında TARLA 37.100 1.120
2 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 17 3.763,43 Yerleşik Alan Dışında TARLA 37.650 1.130
3 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 23 1.239,79 Yerleşik Alan Dışında TARLA 12.400 380
4 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 21 1.385,15 Yerleşik Alan Dışında TARLA 13.900 420
5 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 22 1.467,72 Yerleşik Alan Dışında TARLA 14.700 450
6 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 5 1.826,43 Yerleşik Alan Dışında TARLA 18.300 550
7 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 3 2.036,08 Yerleşik Alan Dışında TARLA 20.400 620
8 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 26 2.360,43 Yerleşik Alan Dışında TARLA 23.700 720
9 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 24 1.013,27 Yerleşik Alan Dışında TARLA 10.200 310
10 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 2 6.485,78 Yerleşik Alan Dışında TARLA 65.000 1.950
11 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 29 1.762,79 Yerleşik Alan Dışında TARLA 17.650 530
12 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 6 8.733,84 Yerleşik Alan Dışında TARLA 87.400 2.630
13 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 4 2.198,14 Yerleşik Alan Dışında TARLA 22.000 660
14 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 14 7.917 Yerleşik Alan Dışında TARLA 79.500 2.400
15 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 28 1.597,40 Yerleşik Alan Dışında TARLA 16.000 480
16 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 12 4.283,57 Yerleşik Alan Dışında TARLA 43.000 1.300
17 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 19 3.008,82 Yerleşik Alan Dışında TARLA 30.000 900
18 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 31 4.500,21 Yerleşik Alan Dışında TARLA 45.000 1.350
19 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 16 4.090,63 Yerleşik Alan Dışında TARLA 41.000 1.230
20 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 8 1.116,34 Yerleşik Alan Dışında TARLA 11.500 350
21 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 99 6.131,34 Yerleşik Alan Dışında TARLA 61.500 1.850
22 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 1 5.193,90 Yerleşik Alan Dışında TARLA 52.000 1.560
23 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 7 2.355,68 Yerleşik Alan Dışında TARLA 24.000 720
24 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 11 1.465,06 Yerleşik Alan Dışında TARLA 15.000 450
25 MERKEZ NAR KÖYÜ 136 10 1.330,09 Yerleşik Alan Dışında TARLA 13.500 410
26 MERKEZ NAR KÖYÜ 135 25 1.135,07 Yerleşik Alan Dışında TARLA 11.500 350