Ordu Büyükşehir Belediyesi 36 Dairesini Satışa Çıkardı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:12

Ordu Büyükşehir Belediyesi 36 Dairesini Satışa Çıkardı

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 36 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

İhale, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 1 Temmuz 2020 günü saat 14:00’ten itibaren üçer dakika ara ile yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 36 Dairesini Satışa Çıkardı
Son Güncelleme :

15 Haziran 2020 - 19:24

329 views

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 36 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

İhale, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 1 Temmuz 2020 günü saat 14:00’ten itibaren üçer dakika ara ile yapılacak.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Ordu İli Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde ada 4946, parsel 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen; toplamda 36 adet Konut, bağımsız bölüm olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2. Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat:

Sıra No BB No Blok Tipi Blok No Konut Tipi Brüt Alan Kat Daire No Yön Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Tutarı

1 31986440 OA OA1-A 3+1 136,93 ZEMİN 1 K-B ₺321.100,00 ₺9.633,00

2 31986707 OA OA1-A 3+1 136,93 ZEMİN 2 G-D ₺333.300,00 ₺9.999,00

3 31986438 OA OA1-A 3+1 136,93 2. KAT 8 K-B ₺333.300,00 ₺9.999,00

4 31986484 OA OA1-A 2+1 114,89 2. KAT 10 G-D ₺289.900,00 ₺8.697,00

5 31986526 OA OA1-A 2+1 114,89 2. KAT 11 K-B ₺279.700,00 ₺8.391,00

6 31986436 OA OA1-A 3+1 136,93 4. KAT 16 K-B ₺340.000,00 ₺10.200,00

7 31986703 OA OA1-A 3+1 136,93 4. KAT 17 G-D ₺352.500,00 ₺10.575,00

8 31986482 OA OA1-A 2+1 114,89 4. KAT 18 G-D ₺295.500,00 ₺8.865,00

9 31986524 OA OA1-A 2+1 114,89 4. KAT 19 K-B ₺285.200,00 ₺8.556,00

10 31986454 OA OA1-B 3+1 136,93 ZEMİN 2 G-D ₺333.300,00 ₺9.999,00

11 31986721 OA OA1-B 3+1 136,93 ZEMİN 3 K-B ₺321.100,00 ₺9.633,00

12 31986495 OA OA1-B 2+1 114,89 2. KAT 8 K-B ₺279.700,00 ₺8.391,00

13 31986537 OA OA1-B 2+1 114,89 2. KAT 9 G-D ₺289.900,00 ₺8.697,00

14 31986452 OA OA1-B 3+1 136,93 2. KAT 10 G-D ₺345.500,00 ₺10.365,00

15 31986719 OA OA1-B 3+1 136,93 2. KAT 11 K-B ₺333.300,00 ₺9.999,00

16 31986493 OA OA1-B 2+1 114,89 4. KAT 16 K-B ₺287.000,00 ₺8.610,00

17 31986717 OA OA1-B 3+1 136,93 4. KAT 19 K-B ₺340.900,00 ₺10.227,00

18 31986533 OA OA1-B 2+1 114,89 6. KAT 25 G-D ₺299.600,00 ₺8.988,00

19 31986476 OA OA2-A 3+1 136,93 ZEMİN 1 G-D ₺333.300,00 ₺9.999,00

20 31986743 OA OA2-A 3+1 136,93 ZEMİN 2 K-B ₺321.100,00 ₺9.633,00

21 31986474 OA OA2-A 3+1 136,93 2. KAT 9 G-D ₺345.500,00 ₺10.365,00

22 31986739 OA OA2-A 3+1 136,93 4. KAT 18 K-B ₺340.900,00 ₺10.227,00

23 31986676 OB OB1 3+1 136,13 1. KAT 5 K-B ₺331.200,00 ₺9.936,00

24 31986602 OB OB1 3+1 135,75 1. KAT 6 G-D ₺340.000,00 ₺10.200,00

25 31986632 OB OB1 3+1 136,13 1. KAT 7 G-D ₺340.500,00 ₺10.215,00

26 31986677 OB OB1 3+1 136,13 1. KAT 8 K-B ₺331.250,00 ₺9.937,50

27 31986672 OB OB1 3+1 136,13 3. KAT 15 K-B ₺336.600,00 ₺10.098,00

28 31986673 OB OB1 3+1 136,13 3. KAT 18 K-B ₺336.600,00 ₺10.098,00

29 31986699 OB OB2 3+1 136,13 1. KAT 5 G-D ₺340.500,00 ₺10.215,00

30 31986613 OB OB2 3+1 135,75 1. KAT 6 K-B ₺330.400,00 ₺9.912,00

31 31986643 OB OB2 3+1 136,13 1. KAT 7 K-B ₺331.200,00 ₺9.936,00

32 31986698 OB OB2 3+1 136,13 1. KAT 8 G-D ₺340.500,00 ₺10.215,00

33 31986694 OB OB2 3+1 136,13 3. KAT 15 G-D ₺348.800,00 ₺10.464,00

34 31986695 OB OB2 3+1 136,13 3. KAT 18 G-D ₺348.800,00 ₺10.464,00

35 31986690 OB OB2 3+1 136,13 5. KAT 28 G-D ₺353.800,00 ₺10.614,00

36 31986589 OB OB2 2+1 121,54 13. KAT 66 K-B ₺302.700,00 ₺9.081,00

3. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:
3.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
3.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
3.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU
3.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 – 226 66 18
3.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)
3.6. İhale Tarihi ve Saati : Tabloda belirtilen konutların satışı 01.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren 3’er dakika ara ile yapılacaktır.
3.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü.
4. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
5. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;
A) Gerçek Kişiler:
1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler:
1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 5-6-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 30/06/2020 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü