İmarhaber

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Bakanlık Makamı’nın Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 20.01.2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
180 views
20 Ocak 2021 - 22:13

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Bakanlık Makamı’nın 16.12.2020 tarih ve 276576 sayılı Olur’u ile onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 20.01.2021 tarihinde, İslampaşa Mahallesi, Zincirli Cad.22.Sokakta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binasının zemin katında 30 (otuz) gün süre ile Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

rize-kucuk-sanayi-sitesi-imar-plani-alani

Plana konu alan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında F-45 numaralı plan paftasında yer alan Rize ili, merkez ilçesi, Taşlıdere mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Bakanlığın aldığı 7 Mayıs 2021 tarihli karara göre:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.05.2021 tarihinde onaylanan “Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 14/06/2021 tarihinde Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında otuz gün süre ile Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “6.2- Kırsal Yerleşme Alanları” başlığı altında yer alan;

“6.2.3 Kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapılıncaya kadar konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu, “Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 5.Bölüm’ünde belirtilen esaslara göre yapılır.”

“6.2.4. Konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda imar planları yapılıncaya kadar; Emsal: 0,40; Yençok: 6.50m (2 kat)’ı geçemez. Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için Yençok, ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.”

“6.2.5 Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret, vb.) imar planı yapılması zorunlu olup; Emsal: 0,40 ve Yençok: 6,50’yi (2 kat) geçemez.” hükümlerinin,

“6.2.3 Kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapılıncaya kadar konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.”

“6.2.4 Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret, vb.) imar planı yapılması zorunlu olup Emsal: 0,50’dir. Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” şeklinde değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Son Değişiklik Onayı

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07/09/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iletilen Gümüşhane İl Özel İdaresinin Bakanlığımızca 07.05.2021 tarihinde onaylanmış olan CDP Değişikliğinde 6.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altındaki 6.2.4 sayılı hükmünde; “Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret, vb.) imar planı yapılması zorunlu olup Emsal: 0,50 dir. Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” denildiği, 6.25 Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığı altında ise “6.25.5 Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak yapı ve tesis alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal (E)=0.50’dir. Kırsal yerleşme alanları içerisinde yer alması durumunda ise Emsal (E)=0.40’dir.” hükmünün yer aldığı, hem köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içerisinde olup, hem de karayolu kenarında olan taşlamazlar üzerinde yapılmak istenen her türlü inşaat faaliyetine yönelik yapılaşma koşullarının ne olacağı hususunda tereddütler oluştuğu ve bu iki plan hükmümün birbiriyle çeliştiği belirtilerek 6.25.5 sayılı plan hükmünün de değiştirilmesi talep edilmektedir.

ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

Bahse konu talep 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Ordu-Trabzon-Rize-GiresunGümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) amaç, ilke ve stratejileri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda uygulamada olabilecek çelişkileri gidermek adına 6.25.5 sayılı plan hükmü; “Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak yapı ve tesis alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal (E)=0.50’dir. Kırsal yerleşme alanları içerisinde yer alması durumunda ise Emsal (E)=0.40’dir.” yerine “Karayolu kenarında veya diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak yapı ve tesis alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda: Emsal (E)=0.50’dir.” şeklinde
değiştirilmiştir.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları