İmarhaber

Özelleştirme İdaresi 32 Taşınmazı Özelleştirilecek

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle 32 adet taşınmaz özelleştirilecektir.

Özelleştirme İdaresi 32 Taşınmazı Özelleştirilecek
Google News
11 Kasım 2020 - 22:59

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle 32 adet taşınmaz özelleştirilecektir.

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

YATIRIMCILARA DUYURU

S.No  Adres Teminat Bedeli Şartname Bedeli Tarih Tel:



1 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 1-2-11-12 parsellerdeki toplam 13.119 m2 120BİN – 500TL – 30.11.2020 (0312)5858270

2 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62186 ada, 10 parseldeki 3.282 m2 35BİN- 500TL – 30.11.2020 (0312) 5858270

3 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62184 ada, 4 parseldeki 2.931 m2 30BİN- 500TL – 30.11.2020 (0312) 5858270

4 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62185 ada, 3 parseldeki 2.466 m2 25BİN- 500TL – 30.11.2020 (0312) 5858270

5 Afyonkarahisar/Sinanpaşa/Ali Çetinkaya, 40 ada, 1 parseldeki 5.693,75 m2 ve üzerindeki yapılar 135BİN- 500TL – 07.12.2020 (0312) 5858240

6 Antalya/Alanya/Kargıcak, 225 ada, 8 parseldeki 46.592,19 m2 1MİLYAR- BİN TL – 07.12.2020 (0312) 5858240

7 İstanbul/Büyükçekmece/Büyükçekmece Merkez 487 ada, 9 parseldeki 15.680,94 m2 450BİN- BİN TL – 08.12.2020 (0312) 5858240

8 Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 422 parseldeki 1.313,85 m2 ve üzerindeki yapılar 100BİN- 500 TL – 08.12.2020 (0312) 5858240

9 Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 423 parseldeki 1.696,07 m2 ve üzerindeki yapılar 60BİN- 500TL- 08.12.2020 (0312) 5858240

10 Tekirdağ/Hayrabolu/Kahya, 114 ada, 22 ve 23 parseldeki toplam 4.923,64 m2 40BİN- 500TL – 09.12.2020 (0312) 5858240

11 Tokat/Turhal/Celal, 1177 ada, 3 parseldeki 2.626,42 m2 85BİN- 500TL – 09.12.2020 (0312) 5858240

12 Tokat/Turhal/Celal, 1178 ada, 2 parseldeki 5.812,80 m2 120BİN- 500TL – 09.12.2020 (0312) 5858240

13 İstanbul/Şile/Doğancılı, 765 parseldeki 2.058,61 m2 60BİN- 500TL – 10.12.2020 (0312) 5858340

14 İstanbul/Şile/Doğancılı, 26 parseldeki 4.470,49 m2 125BİN- 500TL – 10.12.2020 (0312) 5858340

15 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62112 ada, 6 parseldeki 19.950 m2 200BİN- 500TL – 14.12.2020 (0312) 5858270

16 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62175 ada, 1 parseldeki 13.458 m2 140BİN- 500TL – 14.12.2020 (0312) 5858270

17 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782 m2 40BİN- 500TL – 14.12.2020 (0312) 5858270

18 Ankara/Yenimahalle/Yuva, 43264 ada, 9 parseldeki 4.649 m2 ve üzerindeki binalar 300BİN- BİN TL – 16.12.2020 (0312) 5858330

19 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 214 ada, 2 parseldeki 2.879,78 m2 100BİN- 500TL – 22.12.2020 (0312) 5858110

20 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m2 200BİN- 500TL – 22.12.2020 (0312) 5858110

21 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m2 175BİN- 500TL – 22.12.2020 (0312) 5858110

22 Balıkesir/Ayvalık//150 Evler 1840 ada, 32 parseldeki 5.035,49 m2 150BİN- 500TL – 22.12.2020 0312) 5858110

23 Malatya/Battalgazi/Uçbağlar, 985 ada, 496 parseldeki 39.678,89 m2 450BİN- BİN TL – 23.12.2020 0312) 5858110

24 Malatya/Yeşilyurt/İkizce, 113 ada, 30 parseldeki 20.052,40 m2 150BİN- 500TL – 23.12.2020 0312) 5858110

25 Ordu/Ünye/Kaledere, 85 ada, 2 parseldeki 9-41 nolu bağımsız bölümler bir bütün halinde 100BİN- 500TL – 23.12.2020 0312) 5858110

26 İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 1097 parseldeki 2.359,90 m2 70BİN- 500TL – 24.12.2020 (0312) 5858340

27 İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 19 parseldeki 5.370 m2 200BİN- 500TL – 24.12.2020 (0312) 5858340

28 Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m2 1,5MİLYAR – BİN TL – 25.12.2020 0312) 5858110

29 İzmir/Konak//Mersinli 2876 ada, 12 parseldeki 8.181,00 m2 3MİLYAR- BİN TL – 28.12.2020 (0312) 5858240

30 Ankara/Gölbaşı/İncek, 111444 ada, 2 parseldeki 33.131,44 m2 1MİLYAR- BİN TL – 28.12.2020 (0312) 5858270

31 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2 300BİN- BİN TL – 28.12.2020 (0312) 5858270

32 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62174 ada, 7 parseldeki 3.846 m2 40BİN- 500TL – 28.12.2020 (0312) 5858270

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 ve 30. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi ve taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.
İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları