Özelleştirme İdaresi 31 Adet Taşınmazı Satışa Çıkardı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:10

Özelleştirme İdaresi 31 Adet Taşınmazı Satışa Çıkardı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 31 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi 31 Adet Taşınmazı Satışa Çıkardı
Son Güncelleme :

02 Şubat 2021 - 19:11

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ozellestirme-idaresince-31-adet-tasinmaz-satisa-cikarildi/63742/" title="facebook">

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 31 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

 

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
1,2,3,4,5,6, ve 7. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi ve taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARASıra No – İhale Konusu – Taşınmazlar – Teminat – Şartname Bedeli – Tarih – İletişim

1 Denizli/Merkezefendi/Karahasanlı 726 parseldeki 10.812,59 m2 800.000.- 1.000.- 02.03.2021
(0312) 5858330

2Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 17 parseldeki 9.874,78 m2 50.000.- 500.- 02.03.2021

3 Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada, 33 parseldeki 9.874,79 m2 50.000.- 500.- 02.03.2021

4 Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 2819 ada, 2 parseldeki 7.746,33 m2 75.000.- 500.- 02.03.2021

5 Yalova/Merkez/Elmalık 106 ada, 1 parseldeki 4.470,83 m2 60.000.- 500.- 02.03.2021

6 Yalova/Merkez/Kazımiye 185 ada 5 parseldeki 9.023,10 m2 50.000.- 500.- 02.03.2021

7 Yalova/Merkez/Kazımiye 195 ada, 13 parseldeki 6.982,74 m2 40.000.- 500.- 02.03.2021

8 Afyonkarahisar/Merkez/Dumlupınar 382 ada 49 parseldeki 3.733,93 m2 ve üzerindeki yapılar 500.000.- 1.000.- 03.03.2021 (0312) 5858240

9 Tokat/Turhal/Celal, 1179 ada 2 parseldeki 5.824,40 m2 120.000.- 500.- 03.03.2021

10 Tokat/Turhal/Celal, 1183 ada 1 parseldeki 5.728,89 m2 80.000.- 500.- 03.03.2021

11 Samsun/Bafra/Elifli, 124 ada 29-32-33-35-36 parsellerdeki toplam 101.452 m2ve üzerindeki yapılar 200.000.- 1.000.- 03.03.2021 (0312) 5858110

12 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 9 parseldeki 2.146 m2 55.000.- 500.- 04.03.2021
(0312) 5858230

13 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111289 ada 10 parseldeki 2.850 m2 70.000.- 500.- 04.03.2021

14 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2 400.000.- 1.000.- 08.03.2021
(0312) 5858270

15 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62148 ada, 4-5-6-7 parsellerdeki toplam 12.476 m2 250.000.- 1.000.- 08.03.2021

16 Muğla/Bodrum/Gökçebel, 577 ada 213-214-216-219 parsellerdeki toplam 28.277,12 m2 1.500.000.- 1.000.- 09.03.2021

17 Muğla/Bodrum/Gökçebel, 594 ada 233-234 parsellerdeki toplam 14.391,35 m2 2.000.000.- 1.000.- 09.03.2021

18 Erzincan/Çayırlı/Balıklı, 1303 parseldeki 22.300 m2 ve üzerindekiler 5.000.- 250.- 10.03.2021
(0312) 5858452 (0312) 5858164

19 Erzincan/Tercan/Mercan, 1079 parseldeki 30.000 m2 ve üzerindekiler 20.000.- 500.- 10.03.2021

20 Erzincan/Tercan/Çadırkaya, 5725-5727 parsellerdeki toplam 28.690 m2 ve üzerindekiler 20.000.- 500.- 10.03.2021

21 Gümüşhane/Kelkit/Aksöğüt, 104 ada 22-23-24 parsellerdeki toplam 43.646,10 m2 ve üzerindekiler 80.000.- 1.000.- 10.03.2021

22 Erzurum/Köprüköy/Şehitler, 125 ada 7 parseldeki 4.545,48 m2 ve üzerindekiler 20.000.- 500.- 10.03.2021
(0312) 5858487 (0312) 5858384

23 Kahramanmaraş/Afşin/Bakraç, 1306-2122 parsellerdeki toplam 30.796 m2 ve üzerindekiler 20.000.- 500.- 11.03.2021

24 Kahramanmaraş/Göksun/Yantepe, 118 parseldeki 15.700 m2 ve üzerindekiler 60.000.- 500.- 11.03.2021

25 Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 4-5-6 parsellerdeki toplam 17.415,83 m2 ve üzerindekiler 10.000.- 500.- 11.03.2021

26 Muş/Bulanık/Yeni, 158 ada 7-8-49 parsellerdeki toplam 21.668,31 m2 10.000.- 500.- 11.03.2021

27 Nevşehir/Kozaklı/Karahasanlı(Köyiçi), 403 parseldeki 19.038 m2 ve üzerindekiler 10.000.- 500.- 11.03.2021

28 Sivas/Suşehri/Karaağaç, 110 ada 64-65-67 parsellerdeki 44.819 m2 ve üzerindekiler 70.000.- 500.- 12.03.2021

29 Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 41 parseldeki 757 m2 ve üzerindekiler 35.000.- 500.- 12.03.2021
(0312) 5858164 (0312) 5858452

30 Yozgat/Yerköy/Karacaşar, 102 ada 1 parseldeki 2.946 m2 ve üzerindekiler 250.000.- 1.000.- 12.03.2021

31 Yozgat/Yerköy/Kömüşören 111 ada 11 parsel ve 216 ada 8 parsellerdeki toplam 22.117,04 m2 ve üzerindekiler 10.000.- 500.- 12.03.2021