Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Son Hali | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:11

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Son Hali

Yeni Yayımlanan İmar Planı Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçeriği ve Tam Metnini Bu Yazımızda Sizlerle Paylaşıyoruz.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Son Hali
Son Güncelleme :

25 Temmuz 2019 - 12:43

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/planli-alanlar-imar-yonetmeligi-son-hali/6532/" title="facebook">

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bugün 25 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanırken yeni yönetmelik ile beraber önemli çok sayıda değişiklikte hayata geçirilmiş oldu.

Ç.Ş.B’den Yeni İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya mülkiyeti sorunlu olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar,” ibaresi “son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “alanlarının 2 katı,” ibaresi “alanları,” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “kömürlükler ve kapıcı dairelerinin” ibaresi “kömürlüklerin” olarak değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir.

12.08.2023 Tarihli Değişiklik

11 Mart 2020 Yeni Yapı Ruhsatını İndirebilirsiniz

Güncel İmar Kanunları