Rize Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı İlan Edildi | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:12

Rize Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı İlan Edildi

Rize İli Merkez İlçesi Kırklartepe Köyü, Karadeniz Doğal ve Yoğun Bitki Örtüsüyle Kaplı Ayane Tepesi “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” Olarak Tescil Edilerek Resmi Gazetede Yayımlandı.

Rize Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı İlan Edildi
Son Güncelleme :

28 Ağustos 2020 - 3:15

322 views

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün başlattığı:

  • Trabzon
  • Artvin
  • Rize
  • Gümüşhane
  • Giresun

illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi hizmet alım işinin Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kabul işlemleri tamamlanarak Rize ilinde çalışılan alanlardan biri olan “Ayane Tepesi” derecesi ve sınırları belirsiz doğal sit alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi için hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporunun Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.08.2019 tarih 1240 sayılı komisyon kararı ile “Ayane Tepesi” 181.809,56 metrekarelik alanın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescilinin uygun olduğuna, onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesine karar verilmişti.

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. Maddesine göre söz konusu tescil kararı 13.08.2020 tarih ve 170560 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmış olup, 18.08.2020 tarihli ve 31217 sayılı Resmi Gazete’de; “Rize İli, Merkez İlçesi Kırklartepe Köyü, Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamı’nın 13.08.2020 tarihli ve 170560 sayılı OLUR’u ile ” Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan:

“Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları, Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.