SGK Ait 28 Adet Gayrimenkul Satılacaktır | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 11:10

SGK Ait 28 Adet Gayrimenkul Satılacaktır

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait  28 adet gayrimenkul  ihale ile satılacak.

SGK Ait 28 Adet Gayrimenkul Satılacaktır
Son Güncelleme :

05 Aralık 2020 - 21:37

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sgk-ait-28-adet-gayrimenkul-satilacaktir/31060/" title="facebook">

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait  28 adet gayrimenkul  ihale ile satılacak.

Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Bolu, Elazığ, İzmir, Mersin ve Sakarya’daki arsa ve tarlaların satış ihaleleri 22-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.

 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m2 )
Niteliği Tarihi Saati Şartname Bedeli
(TL) Muhammen Bedel
(TL) Teminat Tutarı
(TL)

Ankara Yenimahalle Varlık 13761 10 4.049,00 Arsa 22.12.2020 10:00 150,00TL 7.290.000,00 364.500,00

Ankara Çankaya Lodumlu(Beytepe) 28648 2 1.992,00 Arsa 22.12.2020 10:30 150,00TL 3.187.200,00 159.360,00

Ankara Çankaya Alacaatlı 60865 2 5.060,53 Arsa 22.12.2020 11:00 150,00TL 6.578.689,00 328.935,00

Ankara Çankaya Alacaatlı 60890 1 7.678,55 Arsa 22.12.2020 11:30 150,00TL 9.982.115,00 499.106,00

Ankara Sincan Temelli(Alagöz) 101273 4 32.187,70 Arsa 22.12.2020 14:00 150,00TL 9.655.000,00 482.750,00

Ankara Sincan Temelli(Alagöz) 101274 2 36.664,40 Arsa 22.12.2020 14:30 150,00TL 11.000.000,00 550.000,00

**Ankara Polatlı İstiklal 140081 1 21.761,96 Arsa 22.12.2020 15:00 150,00TL 24.375.000,00 1.218.750,00

Antalya Manavgat Sorkun 2178 1 2.364,00 Arsa 23.12.2020 10:00 150,00TL 2.365.000,00 118.250,00

**Bursa Nilüfer Akçalar 128 4 3.524,18 Arsa 23.12.2020 10:30 150,00TL 3.950.000,00 197.500,00

**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5770 1 1.557,09 Arsa 23.12.2020 11:00 150,00TL 1.590.000,00 79.500,00

**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5770 2 1.488,00 Arsa 23.12.2020 11:30 150,00TL 1.515.000,00 75.750,00

**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5770 4 1.488,00 Arsa 23.12.2020 14:00 150,00TL 1.515.000,00 75.750,00

**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5770 5 1.487,99 Arsa 23.12.2020 14:30 150,00TL 1.515.000,00 75.750,00

Bursa Nilüfer Kayapa(İstiklal) 6133 2 3.575,00 Arsa 23.12.2020 15:00 150,00TL 1.072.500,00 53.625,00

Çanakkale Merkez Cevatpaşa 1175 247 3.057,30 Arsa 24.12.2020 10:00 150,00TL 9.000.000,00 450.000,00

**Çorum Merkez Gülabibey 4726 1 6.657,65 Arsa 24.12.2020 10:30 150,00TL 5.325.000,00 266.250,00

**Çorum Merkez Gülabibey 4736 1 13.703,47 Arsa 24.12.2020 11:00 150,00TL 10.960.000,00 548.000,00

**Çorum Merkez Gülabibey 4765 2 4.815,66 Arsa 24.12.2020 11:30 150,00TL 3.370.000,00 168.500,00

**Çorum Merkez Gülabibey 4766 2 9.395,86 Arsa 24.12.2020 14:00 150,00TL 6.575.000,00 328.750,00

**Düzce Merkez Kiremit Ocağı – 511 2.002,49 Arsa 24.12.2020 14:30 150,00TL 5.200.000,00 260.000,00

**Düzce Merkez Konuralp – 4634 2.343,08 Arsa 24.12.2020 15:00 150,00TL 1.380.000,00 69.000,00

**Bolu Merkez Karacasu – 604 4.677,00 Tarla 25.12.2020 10:00 150,00TL 1.500.000,00 75.000,00

**Elazığ Merkez Mornik/Şuyulandırma 1026 11 1.641,00 Arsa 25.12.2020 10:30 150,00TL 860.000,00 43.000,00

**Elazığ Merkez İzzetpaşa 2415 5 440,95 Arsa 25.12.2020 11:00 150,00TL 320.000,00 16.000,00

İzmir Bergama Zafer 1313 4 (Eski3) 8.308,20 Arsa 25.12.2020 11:30 150,00TL 3.800.000,00 190.000,00

Mersin Toroslar Yalınayak 7190 9 2.189,00 Arsa 25.12.2020 14:00 150,00TL 2.000.000,00 100.000,00

Mersin Toroslar Yalınayak 9483 5 4.503,00 Arsa 25.12.2020 14:30 150,00TL 4.660.000,00 233.000,00

Sakarya Arifiye Karaabdiler 592 2 19.869,57 Arsa 25.12.2020 15:00 150,00TL 6.300.000,00 315.000,00

NOT: ** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar KDV’den muaftır.

İhale Aşamasında Teminat Mektubu veya diğer belgelerin asıllarını talep eden iştirakçiler istenilen belgelerin fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.