TAPU MASRAFLARI KİME AİTTİR? | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 02:49

TAPU MASRAFLARI KİME AİTTİR?

Ev satarken tapu masrafları kime aittir, tapu harcını kim öder? Yasaların belirlediği oran nedir? Gibi konuların tamamında mevzuat belirlenmiştir. 2018 yılı için konut alım satımlarında tapu masrafları alıcı ve satıcıya eşit olarak sunulmuştur. Lakin satış anlaşmasına göre iki taraftan biri tapu masraflarını karşılayabilir.

TAPU MASRAFLARI KİME AİTTİR?
Son Güncelleme :

18 Temmuz 2020 - 10:07

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/tapu-masraflari-kime-aittir/18785/" title="facebook">

Ev satarken tapu masrafları kime aittir, tapu harcını kim öder? Yasaların belirlediği oran nedir? Gibi konuların tamamında mevzuat belirlenmiştir. 2018 yılı için konut alım satımlarında tapu masrafları alıcı ve satıcıya eşit olarak sunulmuştur. Lakin satış anlaşmasına göre iki taraftan biri tapu masraflarını karşılayabilir.

Tapu harç ve masrafları

Mesken, iş yeri, arsa veya arazi gibi taşınmazların ticari işlemleri için tapu kayıtlarında çeşitli masraflar bulunuyor. Tapu Müdürlüğü’ne yatırılması gereken harçların ödemesi, alıcı ve satıcının ait oranda katılımı ile sağlanıyor.

Tapu devri işleminin yapılabilmesi için çeşitli belgeler gerekiyor. Tüm evrakların tamamlanması ve prosedürlere uygun olması neticesi ile tapu devri sağlanıyor. Konut alım- satımlarında devlet tarafından belirlenen tapu masraflarının ödenmesi gereklidir. Ödeme sonrası alınan makbuz ile satış işlemi gerçekleştirebilir.

Büyükşehirler ve büyükşehir olmayan ilerde belirlenen tapu masrafları; mesken, iş yeri, arsa ve arazi olarak 4 farklı grupta değerlendiriliyor. Ev satarken tapu masrafları kime aittir konusunda, kanuna göre alıcı ve satıcı eşit oranda masrafı karşılar. Lakin anlaşmaya göre iki taraftan birisi ödemeyi yapabilir.

Tapu harcı konut satışlarında binde 20 oranında ödeniyor. Alıcı ve satıcının eşit şekilde binde 20 oranında ödediği tapu harcı toplamda binde 40 oranında sağlanıyor. Haziran ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan tapu harcı indirimleri ile yüzde 4 oranında talep edilen harç, yüzde 3 oranına indirilmiştir.

Bu indirimle beraber ev satışında tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından yüzde 1,5 oranında yapılır.

Tapu için gerekli belgeler nelerdir?
Alım- satım işlemi yapılacak gayrimenkul için gerçek kişiler ve tüzel kişiler için farklı belgeler istenilmektedir. Her iki satış tekniğinde; satış işlemini başka bir kişi yapacak ise noterden alınan vekaletname olması gereklidir. Diğer belgeler ise şu şekildedir;

Tapu Belgesi
Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, alıcı ve satıcıdan
Güncel fotoğraf (6×4) alıcıdan 2, satıcıdan 1 adet
Temsile ilişkin belge, kimlik aslı ve fotokopisi ile fotoğraf
Dask sigorta poliçesi
Belediyeden alınan rayiç değer belgesi
Belediyeden alınan vergi borcu yoktur yazısı

Gerekli belgelerin temini ile tapu devir işlemleri yapılabiliyor. Peki, tapu masrafları kime aittir?

Alıcı ve satıcıdan talep edilen tapu masraflarına ek olarak Tapu Döner Sermaye masrafı da bulunuyor. Her yıl belirlenen oranda yatırılması gereken döner sermaye katkı payı, tapu evrakları ve tapu masrafları dahilinde online olarak öğrenebilirsiniz.

Tapu masrafı nasıl hesaplanır?

Evin rayiç bedeli üzerinden, tapu masrafı kolaylıkla hesaplanabilir. Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 3 oranında alınacak olan tapu masrafı, alıcı ve satıcıda yüzde 1,5 oranında alınacaktır. Tapu işlemlerinde belediyeden hesaplanarak gösterilen evin rayiç bedeli yani satış değerinin binde 30’u hesaplanarak, alıcı ve satıcı tarafından eşit oranda ödenir.