Trabzon Ortahisar Belediyesi Tarafından Dükkan Ve Ofis İhale Edilecektir | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 17:23

Trabzon Ortahisar Belediyesi Tarafından Dükkan Ve Ofis İhale Edilecektir

Trabzon Ortahisar Belediyesi Tarafından Dükkan Ve Ofis İhale Edilecektir
Son Güncelleme :

12 Nisan 2019 - 11:37

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/trabzon-ortahisar-belediyesi-tarafindan-dukkan-ve-ofis-ihale-edilecektir/5573/" title="facebook">
Trabzon Ortahisar Belediyesi Tarafından Dükkan Ve Ofis İhale Edilecektir

Ortahisar Belediyesi tarafından dükkan ve ofis satışı yapılacak.

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesinde bulunan dokuz adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacak.
İhale, 18 Nisan 2019 tarihinde 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
İhale, 18.04.2019 tarihinde Perşembe günü, 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 100.00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyebileceği gibi, % 50 si peşin geri kalan kısmını her ay olmak üzere vade farksız 12 eşit taksitle de ödeyebilir.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, taşınmazı taksitle alan iştirakçi ise ayrıca taksitli satış sözleşmesi için binde 9.48 oranında damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

  1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
  3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
  5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
  6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
  7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 18.04.2019 Perşembe günü 12:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

2019 Yerel Seçimleri İl İlçe Belediye Başkanları Tam İsim Listesi

S. N Cinsi Blok Kat ve Bağ. Böl. Mahalle – Ada – Parsel Muhammen
Bedel ( TL)
Geçici İhale İhale
Teminat (TL) Tarihi Saati
1 DEPOLU DÜK. A B+Z Kat 7 Nolu Pazarkapı mah. 3781 Ada 3 Par. 170 1.017.500 30,525,00 18.04.2019 15:00
2 KATLI DÜK. B B+Z+1+2 Kat 8 Nolu Pazarkapı mah. 3781 Ada 3 Par. 724 4.484.000 134.520,00 18.04.2019 15:05
3 OFİS 2 Kat -9 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 39 234.000 7.020,00 18.04.2019 15:10
4 OFİS 2 Kat -10 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 74 370.000 11.100,00 18.04.2019 15:15
5 OFİS 2 Kat -15 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 60 360.000 10.800,00 18.04.2019 15:20
6 KATLI DÜK. Z+1 Kat -17 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 414 5.490.000 164.700,00 18.04.2019 15:25
7 DÜKKAN 1.Bod Kat -31 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 259 1.165.500 34.965,00 18.04.2019 15:30
8 DÜKKAN 2 Kat -53 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 440 2.460.000 73.800,00 18.04.2019 15:35
9 DÜKKAN 3 Kat -54 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 415 2.050.000 61.500,00 18.04.2019 15:40