İmarhaber

Tunceli Hozat Milli Emlak Arsa Satışı Yapacaktır

Tunceli ili, Hozat İlçesi Köylerinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Olan 3 Adet Taşınmaz Malın Satış İhalesi Hozat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince, 12 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacaktır.

Tunceli Hozat Milli Emlak Arsa Satışı Yapacaktır
Google News
21 Mart 2021 - 16:23

Tunceli ili, Hozat İlçesi köylerinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri yazılı mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmaz malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İhaleler, Hozat Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin;

a) Geçici Teminat tutarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen Teminat Mektubu(Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı
gerekir.)
b) Geçici Teminatın, Teminat Mektubu şeklinde sunulması halinde; mektubun 2886 Sayılı Yasanın 26’ncı ve 27’nci maddelerine göre hazırlanması zorunludur.
c) 2021 Yılında alınmış Yasal Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği veya aslını ibraz etmek suretiyle Nüfus Cüzdanının Örneği, başka şahıslar adına ihaleye katılacakların Noter tasdikli Vekaletname (Tüzel
Kişilerde ise; Siciline kayıtlı olduğu oda ve mesleki teşekkülden 2021 yılı içerisinde alınmış onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş Noter Onaylı Yetki Belgesi ve İmza Sirküsünü),
ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL’yi geçen taşınmazların, talep edilmesi halinde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

İhalelere ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hozat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhale sonrasında, taşınmaz malların satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

İhaleler hakkında İdarenin 0 (428) 561 2893 numaralı telefondan bilgi alınabilir.tunceli hozat tarla

Hozat İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları