Türkiye Büyük Millet Meclisi 197 Personel Alımı Yapılacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi 197 Personel Alımı Yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacak.

Aşçı, Bahçıvan, Bulaşıkçı, Çay ocakçı, Garson, Hizmetli, Pastacı, Memur ve Görsel Tasarımcı kadrolarına başvurular 7 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 197 Personel Alımı Yapılacak
Son Güncelleme :

30 Ocak 2020 - 8:43

149 views

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacak.

Aşçı, Bahçıvan, Bulaşıkçı, Çay ocakçı, Garson, Hizmetli, Pastacı, Memur ve Görsel Tasarımcı kadrolarına başvurular 7 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.
1- SINAV ŞEKLİ
Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

2- ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.

3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.
5- DİĞER HUSUSLAR
Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
6- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

STATÜSÜ UNVANI HİZMET
SINIFI
GÖREV
İLİ
KADRO SAYISI ATANACAKLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
CİNS. KPSS YILI
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
ÖĞRENİM DURUMU
657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
Aşçı YHS Ankara 35 E/K KPSS 2018/2019
P94 / P93 / P3
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak dalı veya yükseköğretim kurumlarının aşçılık, gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olmak.
İstanbul 5
Yalova 2
Bahçıvan YHS Ankara 5 E/K KPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin tarım alanı bahçe bitkileri, süs bitkileri, peyzaj dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının bahçe tarımı, süs bitkileri, peyzaj bölümünden mezun olmak.
Bulaşıkçı YHS Ankara 10 E/K KPSS 2018
P94
70
Lise veya dengi okul mezunu olmak.
İstanbul 6
Yalova 2
Çay Ocakçı ve garson YHS Ankara 17 E/K KPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
Garson YHS Ankara 40 E/K KPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
İstanbul 5
Yalova 3
Hizmetli YHS Ankara 33 E/K KPSS 2018
P94
70
Lise veya dengi okul mezunu olmak.
İstanbul 7
Yalova 2
Pastacı YHS Ankara 6 E/K KPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı pastacılık dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının pastacılık ve ekmekçilik bölümünden mezun olmak.
Memur GİH Ankara 14 E/K KPSS 2018/2019
P93/P3
70
En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının halkla ilişkiler bölümlerinde mezun olmak.
Görsel Tasarımcı GİH Ankara 5 E/K KPSS 2018/2019
P3
70
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin grafik tasarım alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.