Gaziantepli Öğrenciler Kentin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibi | 30 Mayıs 2024İmar Haber

30 Mayıs 2024 - 06:49

Gaziantepli Öğrenciler Kentin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibi

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİĞİ PROGRAMLARI MERKEZİ TARAFINDAN ERASMUS PLUS HİBE PROGRAMI ULUSAL GENÇLİK DİYALOĞU KAPSAMINDA VE 2020 YILI TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİNDE HİBE ALMAYA HAK KAZANAN “KENTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE SÖZ SAHİBİYİM PROJESİ” UYGULANMAYA BAŞLADI.

Gaziantepli Öğrenciler Kentin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibi
Son Güncelleme :

30 Kasım 2020 - 15:40

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/universite-ogrencileri-kentin-surdurulebilirliginde-soz-sahibi-olacak/27358/" title="facebook">

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından Erasmus Plus Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu kapsamında ve 2020 Yılı Teklif Çağrısı döneminde hibe almaya hak kazanan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim Projesi” uygulanmaya başladı.

Türkiye’de bu kapsamda kabul edilen ilk beş proje arasında yer alan projede, gençlerin yaşadıkları kent ile ilgili öngördükleri sorunları belirleyerek, kentin iyileştirme sürecine katkıda bulunacak. Projenin hazırlanma aşamasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Endüstri Mühendisliği Bölümü, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi’nin işbirliğine dikkat çeken proje yürütücülerinden Doç. Dr. Eren Özceylan, “Gaziantep şehri, zaten sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olan, geleceğe daha iyi bir kent bırakmak için çalışan bir şehir. Bu sürece yaptığımız katkı, kentin sürdürülebilirliğinde gençlerin katılımının daha da artırılmasını teşvik ediyor. Birleşmiş Milletler’in yayımlamış olduğu 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacından biri olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, bu projenin hazırlanmasında ve yürütülecek olmasındaki en büyük motivasyonlardan biri” diye konuştu. Projenin uygulanma aşamasında ayrıca Gaziantep Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden araştırmacılar destek olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Mimarlar Odası’nın proje ortakları olarak yer aldığı projenin alt başlıkları arasında, toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil alanların artırılması, konut sorununun belirlenmesi, gecekonduların dönüştürülmesi, güvenli ve erişilebilir konutlaşma yapısı sağlanması, kentsel planlama sürecinde gençlerin de önceliklerinin belirlenerek planlama sürecinin yeniden incelenmesi bulunuyor.GAÜN Öğretim ÜyeleriDoç. Dr. Eren Özceylan, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Özpolat, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Nakıpoğlu Özsoy ve Öğr. Gör. Ayca Özceylan’dan oluşan proje ekibi proje sonunda, gençlerle diyalog mekanizmalarını geliştirmeyi ve karar alıcılar ile gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor.