Yapay zekada insiyatif işbirliği | 12 Nisan 2024İmar Haber

12 Nisan 2024 - 19:46

Yapay zekada insiyatif işbirliği

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO), ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ VE ANTGİAD ARASINDA ANTALYA’DA VERİYE DAYALI KARAR VERME FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI, YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI, YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASININ HER KESİMİ TARAFINDAN BENİMSENİP KULLANILMASININ SAĞLANMASI AMACIYLA YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Yapay zekada insiyatif işbirliği
Son Güncelleme :

25 Aralık 2020 - 11:50

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/yapay-zekada-insiyatif-isbirligi/44881/" title="facebook">

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD arasında Antalya’da veriye dayalı karar verme farkındalığının artırılması, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, yapay zekanın iş dünyasının her kesimi tarafından benimsenip kullanılmasının sağlanması amacıyla Yapay Zeka İnisiyatifi iş birliği protokolü imzalandı.

ATSO’da gerçekleşen ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert’in imzaladığı protokol kapsamında, Antalya’da yapay zeka ve veri farkındalığını sağlamak, yapay zeka uygulamalarının kullanımını arttırmak ve verimli çözümler ile bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunmak hedefleniyor.

Bu kapsamda ilk etkinlik 2021 yılının ilk haftalarında gerçekleştirilecek. Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Antalya Bilim Üniversitesi TTO Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır ve Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şadi Evren Şeker tarafından düzenlenecek bu etkinlik ATSO’nun 2021-2024 yılı yeni Stratejik Planının ilk faaliyetlerinden biri olacak.

Protokol kapsamında ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi, ATSO bünyesinde KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyacakları hizmetleri tek bir merkezden alabilecekleri bir yapı kurulacak. Bu amaca yönelik olarak akredite edilmiş bir danışman havuzu oluşturulacak, ortak çalışmalar ve eğitimler düzenlenecek. Pilot uygulamayı gerçekleştirmek üzere Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ile de iş birliği yapılacak.

Davut Çetin: “Yeni dönemin enerji kaynağı: Veri”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun 2016 yılında “Antalya geleceğini konuşuyor” sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 vizyonuna destek veren böyle bir proje için Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile birlikte adım atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Veriye yeni dönemin petrolü deniyor. Tarihe baktığımızda 1800’lerin sonlarının ve 1900’lü yılların tamamının petrole sahip olmak, o enerji kaynağını yönetmek isteyen ülkelerin verdikleri savaşlarla geçtiğini görüyoruz. Bugün ise uğruna savaşılan kritik faktör değişmiş durumda. Nihayetinde petrol, bir rezerve bağlı olan sonlu bir kaynak ve önemi yeni enerji teknolojileri geliştikçe azalıyor. Ancak veri öyle değil. Veri, sürekli katlanarak çoğalan ve çoğalmaya devam edecek, bugünün ve geleceğin dünyasında var olmak için yönetilmesi gereken son derece kritik bir kaynak. Dijital teknolojilerin de gelişmesiyle çağımızda müthiş miktarda veri üretimi söz konusu. Bu veriyi kullanılabilir hale getiren, işleyip bilgiye dönüştüren ve bu bilgiyi karar alma süreçlerinde kullanan ülkeler, kentler, şirketler hatta insanlar kendilerini ileriye taşıyacak olan bu enerjiye ulaşıyorlar. Biz de Antalya bu değerli kaynağı en iyi şekilde kullansın, akıllı teknolojilerle verimliliğini ve katma değerini artırsın istiyoruz. Bu işbirliği ile de Antalya’da büyük-küçük tüm işletmelerde veri farkındalığı yaratmayı, veri üretimini ve bu veriye bağlı akılcı karar destek yapılarını hayata geçirebilecek sistemleri yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Antalya 4.0 kapsamında kentimizin tüm paydaşları ile güçlü şekilde gündeme taşıdığımız Antalya’nın dijital dönüşüm hedefine katkı verecek böyle bir projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Antalya’da Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm farkındalığı artacak

Günümüzde gelişen teknoloji ile artan yoğun veri kullanımının her sektörün iş yapış şekillerini değiştirdiğini, yeni iş süreçleri meydana getirdiğini hatırlatan Başkan Çetin KOBİ’lerin önemli bir kısmının maalesef bu dönüşümün öneminin ve hayatta kalmak isteyenler için zorunluluğunun farkında olmadığını dile getirdi. Çetin şöyle devam etti: ” Biz de çalışmalarımızı bu tabloyu gözeterek tasarlayacağız. İnanıyorum ki düzenleyeceğimiz etkinlikler, eğitimler, tanıtım kampanyaları zamanla Antalya’da dijital dönüşüm ve yapay zeka farkındalığının istediğimiz düzeye gelmesini sağlayacak. 2021 yılı ocak ayının ilk günlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk etkinlikte alanında uzaman akademisyenler bu dönüşümün gerekliliğini ve yollarını anlatacaklar. Online olarak gerçekleşecek bu etkinlikte dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğu uygulamalarla anlatılacak. Bunu takiben yapay zekanın iş çözümlerinde sağladığı kolaylık, maliyet ve zaman azaltıcı etkilerinin yanı sıra sağlayacağı katma değer potansiyeli yine uygulamalı olarak anlatılacak.”

İşletmeler kendi verilerini tutacak, yapay zeka onlar için karar verecek

Yapılacak eğitimlerle, veriyi her işletmenin üretebileceği ve işletme içinde üretilecek her türlü verinin bilgiye nasıl dönüşebileceği anlatılacağını kaydeden Çetin, bu sayede Antalya’da faaliyet gösteren tüm işletmelerin bir veri altyapısına sahip olması sağlanacağını, yapay zekanın onlar için karar vermesini sağlayacak sistemlerin tanıtılacağını da kaydetti. Davut Çetin, derlenen verilerin bilgiye, bir karar mekanizmasına dönüşmesinin kente üretilen katma değeri artıracağını söyledi..

İşletmeler olası olumsuzlukları tahmin edebilecek

Yapay zeka kullanımı ile işletmelerin artık kaybetmek üzere oldukları müşterilerini önceden tahmin edip kişiye özel satış ve pazarlama stratejileri geliştirebileceklerlerini ifade eden Başkan Çetin, yapay zekanın, sadece hangi müşteriyi kaybedeceğini değil o müşteriyi neden kaybedeceğini de söyleyeceği bilgisini paylaştı. çetin şöyle devam etti: ” Aynı şeyi işletmeler kendi içlerinde insan kaynağı yönetiminde de kullanabilecekler. Hangi personelinin istifa etme ihtimalinin olduğunu ve neden istifa edeceğini yapay zeka önceden söyleyecek. Buna benzer birçok konuda yapay zeka kullanımı hem zamandan kazanç sağlayacak hem de verimliliği ve karlılığı artıracak.”

Yapay zeka eğitimleri ve dijital dönüşüm danışmanlığı

İşbirliği kapsamında çeşitli eğitim ve çalıştayların yapılacağını belirten Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;“Yapay zeka ve dijital dönüşüm ile ilgili eğitim almak isteğiyle ATSO’ya başvuran üyelerimiz için Antalya Bilim Üniversitesi hocaları tarafından eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek. Bu eğitimlerde ve çalıştaylarda yapay zekanın ne olduğu ve en kolay şekilde nasıl kullanılacağının anlatılacak. Sektörel bazda daha küçük gruplarla daha özel eğitimler de düzenlenebilecek. Ayrıca işletmesinde köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak Antalya Bilim Üniversitesi hocalarından konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilecekler.”

Yüksek: Kentin dinamikleriyle işbirliği çalışmalarını önemsiyoruz

Davut Çetin’in ardından konuşan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, projenin önemine değindi. Bilim Üniversitesi olarak kentin dinamikleriyle her zaman işbirliği çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Rektör Yüksek, “Bugün ATSO ve ANTİGİAD ile üniversitemiz yapay zeka konusunda önemli bir protokole imza attı. Umuyorum bu proje ile kentin dijital dönüşümüne ortak bir katkı koymuş oluruz” dedi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm farkındalığı için çalışıyoruz

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, ANTGİAD olarak yapay zeka çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti. Yapay zeka üzerine uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Osman Sert, “Antalya’nın yapay zeka ve dijital dönüşüm konusunda öne çıkması ve farkındalığı olması çok önemli bir konu. Derneğimiz, ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi ile kentte bu farkındalığı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İşbirliği çalışmamızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.