Yargı, Ankara Adliyesi'nin İmar Planı Değişikliğini İptal Etti | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:33

Yargı, Ankara Adliyesi’nin İmar Planı Değişikliğini İptal Etti

Yargı, Ankara Adliyesi’nin  İmar Planı Değişikliğini İptal Etti
Son Güncelleme :

04 Kasım 2018 - 20:57

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/yargi-ankara-adliyesinin-imar-plani-degisikligini-iptal-etti/3937/" title="facebook">

Ankara Adliyesi’nin Yeri Değişmeyecek
Yargı, Ankara Adliyesi’nin taşınmasına ilişkin imar planı değişikliğini iptal ederek, taşınamayacağı yönünde karar aldı.

Ankara – Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Sıhhiye’deki Ankara Adliyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali’ne taşınmasına ilişkin imar planına açtığı davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti. Mahkeme, gerekçesinde dava konusu işlemin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirtti.Aydınlık Gazetesi’nde yer alan habere göre kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu iptal kararını beklediklerini, daha önce de Ankara 11’inci İdare Mahkemesi’nin, Ankara Adliyesi’nin yıkılarak ulaşım transfer merkezi olmasına karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı.Tezcan Karakuş Candan şöyle konuştu: “Dönemin istifa ettirilen Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde alınan bilime ve kentleşme esaslarına aykırı kararları taşıdığımız yargıdan bizim lehimize kararların verilmesi mücadelemizin ne kadar haklı ve güçlü olduğunun göstergesidir. Yargı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmasını engellemiştir. Hukuk sisteminin hukuksuzluğu ve parçalı bir hal almasının mekansal karşılığı olan adliye yapılarının bütünlükten uzak parçalanması hukuk yapılarına erişimin zorlaştırılması ve dağınık hale getirilmesi, hukuka ulaşmanın zorluğunun mekansal ifadesidir. Mahkeme kararında planlama esaslarına da değinerek, parçacılık zihniyetini hem ulaşım sistemini hem de hukuka ulaşmayı içinden çıkılmaz bir hale getireceğini belirtmiş adeta yöneticilere ders vermiştir.