Zonguldak 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:56

Zonguldak 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Zonguldak İli, Asma ve Çınartepe Mahalleleri Sınırları İçerisinde Kalan 14 Hektarlık Alanda 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Yapılarak Askıya Çıkarılmıştır.

Zonguldak 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

17 Eylül 2020 - 13:29

437 views

09.09.020 tarihinde onaylanan Zonguldak ili 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 17.09.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 09.09.2020 tarihinde 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca onaylanan Zonguldak ili 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği  ait F27-B1 paftası, Gerekçe Raporu ve diğer ilgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

Zonguldak Valiliği’nin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 25.08.2020 tarihli ve E.10951 sayılı yazısı ile iletilen Zonguldak Valiliği’nin (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) 25.08.2020 tarihli ve E.5164 sayılı yazısında;

– Zonguldak İli, Asma ve Çınartepe Mahalleleri sınırları içerisinde Valiliklerince “Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin hazırlandığı,

-Söz konusu alanın Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve ”Sanayi Alanı-Depolama Alanı-Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nda kaldığı,

– Ancak Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “Kentsel Yerleşik Alan” olarak görüldüğü belirtilerek,

– Alt ölçekli imar planı çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

zonguldak-imar-plani

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KONU ALANIN KONUMU
Plan değişikliğine konu alan Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahalleleri sınırları içinde yer almaktadır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KONU ALANIN MEVCUT DURUMU
Bakanlığımıza iletilen bilgi ve belgelerden plan değişikliğine konu yaklaşık 14 hektarlık alanda; “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” sınırları içerisinde de yer alan Teknopark ile Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait atıl durumda olan yapılar, 3 adet kullanılmayan ve kapatılmış olan maden amaçlı galeri girişi ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.10.1990 tarih ve 1382 sayılı kararıyla sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiş olan 63 metre uzunluğunda bir fabrika bacasının bulunduğu anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Zonguldak İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden alınan görüşler de Bakanlığımıza iletilmiş olup anılan görüşlerde plan değişikliğinin yapılmasında kurumlarınca bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

F27-B1 Çevre Düzeni Planını İndirmek İçin Tıklayınız