AFYONKARAHİSAR ŞUBAT BELEDİYE MECLİS KARARLARI DUYURULDU | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:27

AFYONKARAHİSAR ŞUBAT BELEDİYE MECLİS KARARLARI DUYURULDU

Beyazıt (Örnekevler), Demirçevre, Yarenler, Yunus Emre, Güvenevler, Zafer, Kayadibi Mahalleleri için imar plan değişiklikleri görüşüldü.

AFYONKARAHİSAR ŞUBAT BELEDİYE MECLİS KARARLARI DUYURULDU
Son Güncelleme :

26 Şubat 2020 - 21:00

507 views

Afyonkarahisar Belediyesi 3 Şubat 2020 tarihli belediye meclisi kararlarını ilan panosundan duyurdu. Buna göre alınan Belediye Meclis Kararları şu şekilde:
1 03/02/2020-47 Zabıta Müdürlüğünde fiilen görev yapan personele 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde İllerin nüfus kriterlerine göre belirlenen tavan ücret olan brüt ¨ 404,00 (dörtyüzdörtlira)nın maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
2 03/02/2020-48 İtfaiye Müdürlüğünde fiilen görev yapan personele 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde İllerin nüfus kriterlerine göre belirlenen tavan ücret olan brüt ¨ 404,00 (dörtyüzdörtlira)nın maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
3 03/02/2020-49 İlimiz imar planlarında yol, yeşil alan, park, Belediye Hizmet Alanı ve Pazar Yeri alanlarında kalan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedelsiz olarak kullanıma açılmayan bölgelerde istimlakı gereken gayrimenkullerin 2020-2024 yılları istimlak programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
4 03/02/2020-50 İlimiz Merkez, Beyazıt  (Örnekevker) Mahallesi, Çukurköy Mevkii, 101 Ada, 13 Nolu Parselin maliki Askeri Güvenlik Bölgesi değiştiğinden dolayı bu bölgenin konut amaçlı ilave imar planı yapılması isteğinin imar planlarına esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik görüşlerin alınmasına, görüşler doğrultusunda imar planı yapılmak üzere jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılarak ilave imar planının onanmak üzere tekrar Belediye Meclis gündemine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
5 03/02/2020-51 İlimiz Merkez, Çetinkaya (Selçuklu) Mahallesi, 631 Ada, 200 Parselin batısında İbadet Alanının belirlenmesi için yapılan imar plan değişikliğine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanmasına oybirliği ile karar verildi.
6 03/02/2020-52 İlimiz Merkez, Akçin Mahallesi, K25A22B4C, K25A22C1B Pafta, 420 Ada, 3 Nolu Parselin maliki ilave imar plan yapılarak ticari alan yapılması isteğinin imar planlarına esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik görüşlerin alınmasına, görüşler doğrultusunda imar planı yapılmak üzere jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılarak ilave imar planının onanmak üzere tekrar Belediye Meclis gündemine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
7 03/02/2020-53 İlimiz Merkez, Akçin Mahallesi, 413 Ada, 1 ve 51 Numaralı Parsellerin bulunduğu bölgede yol aksının değiştirilmesi amacıyla yapılan imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanmasına oybirliği ile karar verildi.
8 03/02/2020-54 İlimiz Merkez, Ertuğrul Gazi (Çetinkaya) Mahallesinin güneybatısında kalan bölgedeki imar planlarının revize edilmesi için yapılan imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanmasınaoybirliği ile karar verildi.
9 03/02/2020-55 İlimiz Merkez, Deper (Ali İhsan Paşa) Mahallesi, 4722 Ada, 1 Numaralı Parselin malikleri yapacakları Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonun Afyonkarahisar-Konya devlet yoluna bağlanabilmesi amacıyla parselin kuzeyinde bulunan parka yol açılması için imar plan değişikliği yapılması isteğinin, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden ve istenilen yol Askeri Güvenlik Bölgesinin içerinde kalmasından dolayı da Hava Meydan Komutanlığından görüş alındıktan sonra uygun görülmesi durumunda eşdeğer yeşil alanında ayrıldığı öneri planı ile tekrar Belediye Meclis gündemine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
10 03/02/2020-56 Karşıyaka Minibüs Durağında faaliyet gösteren şoförler için durak yeri ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verildi.
11 03/02/2020-57 S.S. 36 Nolu A.N.S. Erenler Minibüs Hattı güzergahında çalışan minibüslerin dönüş güzergahında “…….Kadınana Caddesi-İsmet İnönü Caddesi-Sanayi Kavşağından dönüş- İsmet İnönü Caddesi- Park Afyon A.V.M.- Jandarma Kavşağı” üzerinden A.N.S. Erenler güzergahına devam ederek  çalışmalarına, kararın ilgililerine tebliğine oybirliği ile karar verildi.
12 03/02/2020-58 Harbiş Minibüslerinin 2. Hattında çalışan 16 aracın akşam saatlerinde artırılması ve Bankalar Caddesi üzerinden mahalleye gitmeleri talebinin RED dine oybirliği ile karar verildi.
13 03/02/2020-59 Uydukent Ekspres hattında çalışan araç sayısının 16 ya yükseltilmesi ve Millibirlik Caddesi üzerinden geri dönüş yapmayıp Kurtuluş Caddesi-Karayolları Kavşağı-Maliye Kavşağı-Alparslan Türkeş Köprüsü üzerinden geri dönüş yapmalarına dair güzergah verilmesi talebinin RED dine, kararın ilgililerine tebliğine oybirliği ile karar verildi.
14 03/02/2020-60 Osmangazi, Dörtyol ve Küçükçobanlı Mahallelerine 1 er adet kapalı durak yapılmasına, Oruçoğlu İlkokulunun ön ve arka girişinde yaya geçitlerine araç parkını engellemek için duba çakılmasına oybirliği ile karar verildi.
15 03/02/2020-61 İlimiz Merkez, Güvenevler Mahallesi, 1839 Ada, 1 Parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması hakkında teklifin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
16 03/02/2020-62 İlimiz Merkez, Çetinkaya (Selçuklu) Mahallesinin güneyinde kalan bölgede imar plan  değişikliği  yapılması hakkında teklifin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
17 03/02/2020-63 İlimiz Merkez, Esentepe Mahallesi, 4276 Ada, 1 Parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması hakkında teklifin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
18 03/02/2020-64 İlimiz Merkez, Çetinkaya (Selçuklu) Mahallesi, 1070 Ada, 1 Parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması hakkında teklifin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
19 03/02/2020-65 Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 10/e maddesi gereğince hidrant vanalarının (yangın vanalarının) imar planlarına  işlenmesi hakkında teklifin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
20 03/02/2020-66 İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen açık/kapalı otoparklar ve sosyal tesislere ait fiyat tarifelerinin güncellenmesi hakkında teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
21 03/02/2020-67 İlimiz Merkez Güvenevler Mahallesi 1839 Ada, 1 Numaralı Parselin kapalı Pazar Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanmasına oybirliği ile karar verildi.
22 03/02/2020-68 İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen açık-kapalı otoparklar ile sosyal tesislerde uygulanan fiyat tarifelerinin yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
23 03/02/2020-69 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında asfalt ve parke yol yapım işlerinde Belediye Bütçemizden harcanan tutarın ilgili kanun gereği bu yollardan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden “Yol Harcamalarına Katkı Payı” olarak alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
24 03/02/2020-70 Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince belirlenmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkındaki Kanunun 2. maddesi gereğince mahalli gazete veya diğer yayın organları ile ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
25 03/02/2020-71 Mülkiyeti Belediyemize ait, Afyonkarahisar Merkez, Kayadibi Mahallesi, 341 Ada, 7 Parsel üzerinde bulunan binanın muhtarlık hizmetleri için ayrılan kısmının, muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 2024 Yılı Haziran Ayı sonuna kadar bedelsiz olarak Kayadibi Mahallesi Muhtarlığına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre tahsisine, tahsis şartlarının belirlenmesi hususunda Belediye Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
26 03/02/2020-72 Mülkiyeti Belediyemize ait, Afyonkarahisar Merkez, Güvenevler Mahallesi, 1839 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan Katlı Kapalı Pazar Yerinin 1. ve Teras katının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıla kadar süre ile kiraya verilmesine, kiralama şart ve bedellerinin tespiti için aynı kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
27 03/02/2020-73 Mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez, Zafer Mahallesi 943 Ada 92 Parsel Nolu,  405,57 m2lik arsa vasıflı gayrimenkulün ekonomiye kazandırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satılmasına, satış şartları ve muhammen bedellerinin tespiti için aynı kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
28 03/02/2020-74 Akarçay Havzası kanalında kalan ve sehven ihdas işlemi sonucu belediyemiz adına tescil edilen Afyonkarahisar Merkez, Erenler Mahallesi, 158 Ada, 84 Parsel Nolu, 1.520,57 m2lik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) adına bedelsiz olarak devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
29 03/02/2020-75 2019 yılı içerisinde Yarenler ve Yunus Emre mahallerinde İçme Suyu Hattı Yapım İşinden dolayı Su Harcamalarına Katılım payları olan ¨ 179.994,80 (yüzyetmiş dokuzbindokuzyüzdoksandörtliraseksenkuruş) tutarın 2020 yılından geçerli olmak üzere 2 yılda 4 eşit taksitte Emlak Vergisi ödeme günlerinde tahsil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
30 03/02/2020-76 Bayraktepe Mezarlığında boşta bulunan mezar yerlerinin fiyatlarının belirlenmesi hakkında teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
31 03/02/2020-77 Kent Konseyinin tavsiye niteliğindeki, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin (ğ) bendinde “Dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak yasak olduğundan;  açık hava düğünlerinde atılan havai fişeklerin denetimlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca sürekli yapılmasına, kararın ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğine ve Görsel Basın ve Yayın organları ile ilan edilerek halka duyurulmasına, Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği ile halkımızı bilinçlendirici ve farkındalık oluşturmak adına toplantılar düzenlenmesine, Uluslararası Ticaret anlaşmaları gereği kullanılan isimler haricinde işyerlerinde Türkçe isim kullanılması yönünde tavsiye kararı alınarak ilgililere duyurulmasına, yeni açılacak işyerleri için Zabıta Müdürlüğünce İşyeri açılış ruhsatı esnasında işyeri sahiplerine Türkçe isim kullanılması yönünde tavsiye edilmesine, kararın Ticaret Sanayi Odası ve Meslek odalarına tebliğine, ilgili Odalar ve Sivil Toplum örgütleri ile müştereken seminerler düzenlenmesine, Görsel Basın yayın organları ve Web sitelerinde de ilan edilerek halka duyurularak farkındalık oluşturulmasına, Tabelalarla ilgili görüntü kirliliğinin önlenmesi için Belediyemiz ilan reklam yönetmeliğinde belirlenen standartların uygulanması için Zabıta Müdürlüğümüz tarafından sürekli denetimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
32 03/02/2020-78 Belediye Meclisinin 02/01/2020 gün ve 18 sayılı kararında ihale edilecek olan N plakalarından 03 N 0038 olarak sehven yazılan plakanın 03 N 0039 olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
33 03/02/2020-79 Bedesten Taksi Durağında Selçuk BULAŞ adına kayıtlı 03 T 0033 plakalı taksi hattının Adliye Taksi Durağına Aktarılması talebi belirlenmesi hakkında teklifin, Trafik Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
34 03/02/2020-80 Demirçevre Mahalle Muhtarı Hakkı BABAYİĞİT’in S.S. 33 Nolu Termal Minibüs hattında güzergah değişikliği yapılması talebi hakkında teklifin, Trafik Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
35 03/02/2020-81 S.S. 33 Nolu Termal Minibüs Durak Başkanlığının şehiriçi minibüs-otobüs güzergahlarının 2014 yılında uygulanan güzergahlara dönülmesi talebi hakkında teklifin, Trafik Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
36 03/02/2020-82 Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası, sinyalizasyon, üst geçit ve trafik ile ilgili talepler hakkında teklifin, Trafik Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde tetkikine, tetkikinden sonra hazırlanacak raporun tekrar Meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
37 03/02/2020-83 Belediyemiz 2020 Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.
38 03/02/2020-84 Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Çanakkale Şehitlerini Anıyoruz” şiir yarışması düzenlenmesine, dereceye giren yarışmacılardan birinciye: yarım altın, ikinciye: çeyrek altın, üçüncüye: tablet verilmesine, yarışmaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle 40 kişinin, Çanakkale Şehitliğine götürülmesine oybirliği ile karar verildi.
39 03/02/2020-85 Belediyemiz asfalt bitüm naklinde kullanılmak üzere  1 adet çekici ve 1 adet asfalt bitüm tankerinin  satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.
40 03/02/2020-86 Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere  17 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu,  6 adet mini damperli çöp kamyoneti, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz, 4 adet damperli kamyonet, 3 adet damperli kamyon, 1 adet minibüs, 6 adet yandan camlı kapalı kasa kamyonetin  sıfır (Yeni) veya 2.el olarak satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.
41 03/02/2020-87 Belediyemiz tarafından yaptırılması düşünülen “Afyonkarahisar Kalesine Yapılacak Tek halatlı, Çift Yönlü, İkişer Kabinli 2 Gruplu 8 Kişilik Kabinli, Sabit Klemensli Teleferik Tesisi” ile “Afyonkarahisar Kalesi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapımı ve 25 yıl süreyle işletilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre üst kullanım hakkı karşılığı yöntemiyle ve yolcu garantisi verilerek ihale edilmesine, bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine (Meclis Üyelerinden İbrahim MEYDANOĞLU’nun ÇEKİMSER) oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.