Yeşil Sertifika Nedir? | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 23:34

Binalarda Çevreyle Dost Yeşil Sertifika Dönemi

Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil ağı” ile Türkiye genelinde “çevreyle dost” ilkeleri baz alarak inşa edilen binalara “yeşil sertifika” verilmesine yönelik yasal altyapı oluşturuldu.

Binalarda Çevreyle Dost Yeşil Sertifika Dönemi
Son Güncelleme :

18 Nisan 2017 - 14:58

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/binalarda-cevreyle-dost-yesil-sertifika-donemi/506/" title="facebook">

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde “çevreyle dost” kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine “yeşil sertifika” verilecek.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sertifika Yönetmelik Taslağı ile birlikte “Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil ağı” ile Türkiye genelinde “çevreyle dost” ilkeleri baz alarak inşa edilen binalara “yeşil sertifika” verilmesine yönelik yasal altyapı çalışması oluşturuldu.

 

 

 

 

Başvuru alan kuruluşlar tarafından belgeyi vermek için değerlendirme uzmanları tarafından değerlendirilip .Yönetmeliklere uygun olan binalar belgeyi almayı hak kazanacaklardır. Yeşil Sertifika belgesi almak isteğe bağlı olacaktır. Yeşil sertifika alan binalar Bakanlıkça belirlenen “Yeşil Sertifika” logosunu kullanmasına izin verilecek.

 

 

Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor. Komisyon, bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak. Komisyon ayrıca, 5 yıldan fazla olmayan dönemlerde bu kılavuzu güncelleyecek.

Bu kapsamda gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu ‘nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.
Hazırlanan taslak yönetmelik metni, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslağa son şekli ilerleyen süreçte verilecek, uygulamaya geçiş tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.