Boş Daire Yakıt Parası Öder Mi? | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:14

Boş Daire Yakıt Parası Öder Mi?

Apartman yöneticilerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri; dairesinde oturmayan ev sahiplerinin dairesi boş olduğu gerekçesiyle yönetim giderlerine ve apartman yakıt parasına katılmak istememesidir. Bu konuya kanunlar çerçevesinde yazımızda açıklık getirmeye çalışacağız.

Boş Daire Yakıt Parası Öder Mi?
Son Güncelleme :

16 Aralık 2018 - 10:42

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bos-daire-yakit-parasi-oder-mi/4835/" title="facebook">

Konuyu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde değerlendirelim.

İlgili kanunun, Ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma başlığı altında 20. maddesinde aşağıdaki ifade mevcut.

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kat mülkiyeti kanununda daireleri boş olan ev sahiplerinin bu durumlarını ileri sürerek ortak giderleri ödemekten kaçınamayacaklarını açık bir şekilde yazmaktadır.

Özet olarak; daireleri boş halde kullanmayan ev sahipleri kömür parası, apartman aidatı, kapıcı parası yada ortak kullanımı ilgilendiren diğer tüm giderlere katılmak zorundadır.Kanuna göre, her kat malikinin yakıt giderine arsa payı oranında katılması mecburi kılınıyor.

Oturmadıkları ve boş olan evin yakıt parasını ödemek istemeyen kat maliklerinin bu ödemeyi yapmamaları durumunda, icra takibi yapılabiliyor. Söz konusu kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.