İzmir DSİ Arsa ve Tarla Satışı Yapacak | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 01:53

İzmir DSİ Arsa ve Tarla Satışı Yapacak

İzmir DSİ Arsa ve Tarla Satışı Yapacak
Son Güncelleme :

24 Ekim 2018 - 11:56

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/dsi-izmir-2-bolge-mudurlugunce-arsa-ve-tarla-satisi-yapilacaktir/3350/" title="facebook">

DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğünce Arsa ve tarla satışı yapılacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait olan “Arsa- Tarla” vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Satışa sunulan taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü “Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki ihale/toplantı salonunda yapılacaktır.İLİ İLÇESİ MAH. ADA PARSEL (m2) CİNSİ DSİ HİSSESİ  (m2) BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAATİ AÇIKLAMA
İzmir Bergama Ertuğrul 900 3 345 Arsa 22000/23000 330.00 115,500 3,465 06.11.2018-09.30 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içeresinde Konut imarlı
İzmir Bergama Ertuğrul 903 2 888 Arsa TAM 888.00 328,560 9,856 06.11.2018-11.00 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içeresinde, Konut imarlı
İzmir Bergama Ertuğrul 1452 1 729 Arsa TAM 729.00 255,150 7,654 06.11.2018-14.00 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içeresinde, Konut imarlı
Manisa Salihli Çapaklı 2795 19,272 Tarla TAM 19,272.24 231,266 6,938 06.11.2018-15.30 Ekilebilir tarım arazisi
İzmir Bergama Paşaköy 171 4,200 Tarla TAM 4,200.00 10,500 315 07.11.2018 10.00 Eski malzeme- ocak sahası
İzmir Bergama Paşaköy 172 19,850 Tarla TAM 19,850.00 49,625 1,488 07.11.2018 11.00 Eski malzeme- ocak sahası
İzmir Bergama Paşaköy 173 26,500 Tarla TAM 26,500.00 66,250 1,987 07.11.2018 14.00 Eski malzeme- ocak sahası
İzmir Menemen Yahşelli 973 4 Tarla TAM 4.00 400 12 07.11.2018 15.00 Mandarin Bahçesi

İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmaz malın satış (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
Satışa sunulan “ Arsa ve/veya tarla” vasıflı taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.
Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar İdaremiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Bölge Müdürlüğümüzün T.C. Vakıflar Bankasının Bornova Şubesindeki TR59 00015 0 0158 0073 0298 8715 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhale ve satıştan meydana gelen bütün vergi, resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
Satışa konu taşınmaz, açık ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
İstenilecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)
b) İkametgah belgesi (gerçek kişi olması halinde)
c) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi,(gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
d) Tüzel kişilerde 2018 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı)
14-Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.