Erzincan'dan Vergi Usul Kanunu Bilgilendirilmesi | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 02:55

Erzincan’dan Vergi Usul Kanunu Bilgilendirilmesi

Erzincan da 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanununda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’dan Vergi Usul Kanunu Bilgilendirilmesi
Son Güncelleme :

20 Aralık 2019 - 21:51

131 views

Erzincan’da 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanununda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’da 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanunun genel tebliği ile yapılan değişikler ve yenilikler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme yapıldı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Defterdar Hüseyin Savan, “Vergi usul kanunu uyarınca düzenlenmesi zor olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan tebligat gözden geçirilmiş tüm tarafların tek bir kaynaktan bilgilenmelerini temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 509 seri nolu vergi usul kanunu tebliği düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğin düzenlenmeler ile mevcut uygulamalarda olan elektronik fatura, elektronik arşiv, fatura elektronik irsaliye, elektronik defter, elektronik serbest meslek makbuzu ve elektronik bilete ek olarak elektronik sigorta belgesi, elektronik gider pusulası, elektronik dekont ve elektronik yatırım döviz alım satım belgeleri uygulamaya alınması belirli bir iş hasılasını geçen fatura tutarını geçen mükellefler ve bazı sektörlerde sisteme dahil edilerek mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içermesi sebebiyle gelir idaresi başkanlığımızca ticaret odaları, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantısının yapılması ön görülmüştür” diye konuştu.

“Bilişimde yaşanan gelişmeler gelir idaresi başkanlığının uygun hedefler ortaya koymasını sağladı”

İşletmelerin yoğun şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başladığını ifade eden Savan, “19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanunun genel tebliği ile değişiklikler ve yeniliklere dair yapılacak olan bilgilendirme toplantısı için buradayız. Günümüzde bilim teknolojileri sağladıkları verimlilik ve maliye avantajları gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Bu durum özellikle yüksek sayıda yasal defter, belge kayıt ile süreçleri kağıt ortamında yürütme durumunda olan mükelleflere yönelik gelişen teknolojiye uyumun yeni usul ve esasların belirlenmesinde zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan bilişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler gelir idaresi başkanlığının gelişen teknolojiye uygun hedefler ortaya koymasını sağlamıştır. Başkanlık ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izlenen analiz etme, raporlama, elektronik ortamda denetimin alt yapısını oluşturma kağıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan kağıt, tasdikleme, baskı, arşivleme, iletim, muhafaza, ibraz muhasebe entegrasyonu gibi maliyetleri azaltma belgelerde standart formatı oluşturma, düzenlenen belgelerin tarafları, düzenleyen ve alıcı arasında düzenli zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturma, kamu hizmeti perdesini arttırma, mükelleflerin işlem yapma hızını arttırma, mükelleflerin vergi kanunlarına uyumalarının arttırılması ve kayıt dışının önlenmesi amacıyla yasal belgelerin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin tebliğler yayımlanmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Abdülmecid Ulutaş ve Kemal Tat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Zeki Polat tarafından ticaret odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine 509 seri nolu vergi usul kanununda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirme sunumu yapıldı. – ERZİNCAN