İmarhaber

Gümüşhane Milli Emlak 20 Adet Arsa Satışı Yapacak

Gümüşhane Merkezde Bulunan Hazineye Ait 20 Adet Arazinin Satış İhalesi 15 Mart 2021 Tarihinde Yapacaktır.

Gümüşhane Milli Emlak 20 Adet Arsa Satışı Yapacak
Google News
10 Mart 2021 - 20:39

1) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir:

 • a) Tedavüldeki Türk Parası
 • b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 • c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
 • ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz.
 • d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.
 • e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğraflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösterir kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.

d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2021 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’ den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden görülebileceği ilan olunur.


S.NOMAHALLECİNSİADAPARSELİMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMUBEDELİTEMİNAT
1AktutanHam Toprak186121.104İmarsız olup boş ve işgalsizdir.14.9024.470
2AlemdarHam Toprak1011531.179İmarsız olup boş ve işgalsizdir.24.8007.440
3ArduçHam Toprak121183.050İmarsız olup boş ve işgalsizdir.28.9808.694
4ArduçHali Arazi122168.169İmarsız olup boş ve işgalsizdir.73.54022.062
5ArduçHali Arazi116542.082İmarsız olup boş ve işgalsizdir.19.7805.934
6ArduçHali Arazi11653553İmarsız olup boş ve işgalsizdir.5.2601.578
7ArzularKabaköyArsa17513969İmarlı olup, Tarımsal nitelikli alandır,  Tek katlı yığma yapı (18,01m²) ve odunluk (4,00 m²) olmak üzere işgallidir.46.41513.924
8ArzularKabaköyHam Toprak17517523İmarlı olup, Tarımsal nitelikli alan.18.3155.494
9ArzularKabaköyArsa17520153İmarlı olup, Tarımsal nitelikli alan.5.3551.606
10ArzularKabaköyTarla154592.085İmarsız olup boş ve işgalsizdir42.02012.606
11ArzularKabaköyTarla154602.207İmarsız olup boş ve işgalsizdir46.34513.903
12ArzularKabaköyArsa1964285İmarlı olup, Konut alanı olarak planlıdır. (Ayrık nizam 2 kat)13.4004.020
13ArzularKabaköyArsa1961438İmarlı olup, Konut alanı olarak planlıdır. (Ayrık nizam 2 kat)20.6256.187
14BeşobaHali Arazi108349.947İmarsız olup boş ve işgalsizdir.39.79011.937
15BeşobaHam Toprak1102515.879İmarsız olup boş ve işgalsizdir.63.51619.054
16BoğalıHam Toprak10717.900İmarsız olup boş ve işgalsizdir.39.50011.850
17DölekHam Toprak248510.327İmarsız olup boş ve işgalsizdir.46.47413.942
18DölekHali Arazi239711.467İmarsız olup boş ve işgalsizdir.51.51115.453
19MescitliArsa1827266İmarsız olup boş ve işgalsizdir.74.59522.378
20Yukarı AlıçlıHam Toprak15429.365İmarsız olup boş ve işgalsizdir.96.00028.800
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları