Elbistan İmar Planı Değişikliği | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:32

Kahramanmaraş İmar Planı Değişikliği

Kahramanmaraş’ın Çok Sayıda Parselinde ve Özellikle Elbistan İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Değişiklik Yapıldı.

Kahramanmaraş İmar Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

27 Eylül 2018 - 22:08

3.647 views

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 17.09.2018 tarihinde çok sayıda arsada ve özellikle Elbistan İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında değişiklik yaptı. İtiraz süresi 30 gün olan Nazım İmar Planı değişikliği 25.10.2018 tarihine kadar belediyenin imar panosunda askıya çıktı.

 

İmar Planları Değişen Arsalar

Elbistan 1/1000 Uygulama+Revizyon İmar Planı:

1 – 2 – 3 – 45678910
Elbistan 1/5000 Revizyon İmar Planı:

12345678910111213

Türkoğlu İlçesi:

Şekeroba Mahallesi, 739 ada 11 parsel ve güneyinde yer alan 12 metrelik Taşıt Yolu kuzeye kaydırılarak, mevcut yapıya göre, İmar Adası, Spor Alanı Yolda yeniden düzenleme yapılması ve Konut Alanın bir kısmının Park Alanı olarak tanımlandı.

Sarılar Mahallesi, sınırları içerisinde; Konut Alanı, Konut Altı Ticaret Alanı, İlköğretim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan ile Yol olarak yeniden düzenlendi.

Kılılı Mahallesi 394 ada 2 parselin kuzey doğusundaki Tescil Harici Alanın Küçük Sanayi Alanı, Çakallıçullu Mahallesi sınırları içerisinde Tescil Harici Alanın, Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlandı.

Türkoğlu Mahallesi, 461 ada 3 parselin kuzey batısında Park Alanı tanımlı kamuya terkli alanın, Rekreasyon Alanı olarak tanımlandı.

Pazarcık İlçesi

Karabıyıklı Mahallesi 101 ada 1 ve 2 parsel ile Çöçelli Mahallesi 383 parselde tanımlı Sanayi Alanına, Plan Notu eklendi.

Onikişubat İlçesi

Binevler (Pınarbaşı) Mahallesi, 3061 ada (Resmi Kurum Alanı) batısında yer alan Konut Alanı, Park Alanı, Spor Alanı ve Yol Alanı kapsayan 5,05 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak tanımlandı.

Pınarbaşı Mahallesi 3066 ada 2 parseldeki Çocuk Bahçesi tanımlı alanın bir kısmı, Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı tanımlı 2850 ada 1 parsel ve doğusundaki Park Alanı tanımlı alan ve Park Alanı tanımlı 3069 ada 1 parsel ile bu parseller arasındaki 7 metrelik yolların kaldırılarak, 2866 ada 2 parseldeki Park Alanına batısındaki kaldırılan 7 metrelik yolun dahil edilmesi tek bir imar adası halinde Kamu Hizmet Alanı olarak tanımlandı.
Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri Güney Çevre Yolu?nu kesintisiz trafiğe kavuşturabilmek amacı ile Hal Seviyeli, Gar Köprü, Arsan Seviyeli, Sanayi Köprü ve Box Geçişli Lup Dönüşlü Kavşakların imar planına işlendi.

Dulkadiroğlu İlçesi

GöllüSarıkaya Mahalleleri 257 Hektarlık Alan içerisinde, Küçük Sanayi Alanı, Sektörel Çalışma Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret Alanı, Karma kullanım Alanı, Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Park Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Yönetim Merkezi, Spor Tesis Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlandı.

İsadivanlı Mahallesi, Konut Alanı tanımlı 1711 ada 7, 8, 9, 23, 24, 26 ve 27 parsellerin, Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı.

Yenipınar Mahallesi, 108 ada 1 ile 345 parselin bir kısmının 10 metrelik Taşıt Yolu, 108 ada 2 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) ve bir kısmının Yol olarak tanımlandı.

Ferhuş Mahallesi 1399 ada 2 parselin bir kısmının Park Alanı ve Çocuk Bahçesi Alanı olarak tanımlandı.

KahramanMaraş İmar Haberleri