Mersin'de 28 Adet Dükkan Kiraya Verilecek | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:20

Mersin’de 28 Adet Dükkan Kiraya Verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, 28 adet taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verecektir.

Mersin’de 28 Adet Dükkan Kiraya Verilecek
Son Güncelleme :

29 Şubat 2020 - 20:45

617 views

Şartname ve ekleri Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı/ Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden 300,00 (üçyüz) TL bedelle satın alınabilir.

İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı,

İhalenin Yapılacağı Yer: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda,

İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Geçici teminat yıllık tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç) oranında alınacaktır.

Kesin teminat yıllık ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiler bu ihaleye giremez.

İhaleye katılacaklarda aranılan belgeler;

(Adli sicil Belgesi ve İkametgah Belgesi, E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilir)

Gerçek Kişi

 • Kanuni ikametgah belgesi
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi (Noterden Onaylı)
 • Adli Sicil Belgesi
 • İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı)

Tüzel Kişi

 • Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
 • Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil Belgeleri,
 • İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Belgeler

 • Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
 • Bu ilanın 1. maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu verilecektir.
 • Bu ilanın 2. maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yok” yazısı alınacaktır.
 • Vekâlet durumunda vekâlet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir. D) Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak)

Özel Belgeler

Bu ilanın 1. maddesinin 24 sıra nolu komisyoncu ve sevkiyatçı dükkanları için teklif verecek istekliler, 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmenliğin ilgili maddeleri gereği, sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal etmesi gerektiğinden, isteklilerin üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccar olması gerekmektedir.

a) Üretici ise; Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan sisteme kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı ve noter onaylısı,

b) Üretici örgütü ise; Üretici örgütü belgesinin aslı veya noter onaylısı,

c) Komisyoncu veya tüccar ise; İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylısı,

d) Vergi Levhası fotokopisi

Bu ilanın 1. maddesinin 5-6 ve 27 sıra numaralı yazıhane ihalesine katılacak istekli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü) alınmış ve ihale tarihi itibarıyla belge geçerlilik süresi devam eden F/1, F/2, D/1 veya B/1 yetki belgelerinden birinin aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.

İhaleye katılacak olanlar; ihale listesinde bulunan hangi taşınmazın ihalesine katılacaklar ise o taşınmazın ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

İhale Komisyonu 28 adet taşınmazın tamamını ya da herhangi birini yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜKKAN İHALESİ

Sıra İlçe Adres m2 Bedeli
1 Akdeniz Çankaya Silifke Cad 38/a 16 16bin
2 Akdeniz Çankaya Silifke Cad 38/b 16 16bin
3 Akdeniz Çankaya Silifke Cad 38/c 16 16bin
4 Akdeniz Zafer Çarşısı No:22 26 4bin
5 Anamur Anamur Otogarı 13-14 30 15bin+kdv
6 Bozyazı Bozyazı Otogarı 102/C 15 5buçuk+kdv
7 Erdemli  Aşağı Tömük Camii
yanı Belediye Kantarı
1000 18bin+kdv
8 Limonlu Limonlu Mahallesi Kale Sokak no:2 64 6bin
9 Limonlu Limonlu Mahallesi Kale Sokak no:3 64 6bin
10 Gülnar Köseçobanlı Eski Hizmet Binası yanı 3000 15bin+kdv
11 Silifke Sarıaydın Saybük mevki tarla 15000 4buçuk+kdv
12 Silifke Cumhuriyet Pamukalanı 160 6bin+kdv
13 Silifke Yeşilovacık Eski Hizmet Binası Altı 450 20bin+kdv
14 Silifke Taşucu Sahil Cad.15/A 30 25bin+kdv
15 Silifke Başkanlar Parkı No:29 (5YILLIK) 27+70 40bin+kdv
16 Silifke Akdere Eski Hizmet Binası altı 30 4bin
17 Tarsus Kanberhüyüğü Mahallesi Eski Sağlık Ocağı 90+510 6bin
18 Tarsus Yenice Hal Kompleksi No:3 240 5bin+kdv
19 Tarsus Kültür Parkı İçi 3 (5YILLIK) 6 6bin+kdv
20 Tarsus Tarsus Otogar içi 63 (5YILLIK) 6 6bin
21 Tarsus Tarsus Otogar içi 64 (5YILLIK) 6 6bin
22 Toroslar Gözne İnönü Cad. Belediye Dükkanları 100+500 12bin+kdv
23 Toroslar Yeni Hal B1 Blok No:12 100 30bin+kdv
24 Toroslar Yeni Hal Çok Amaçlı L Blok No:12 50 6bin+kdv
25 Toroslar Yeni Hal Çok Amaçlı L Blok No:13 50 6bin+kdv
26 Toroslar Yeni Hal Çok Amaçlı i Blok No:9 (5YILLIK) 50 6bin+kdv
27 Toroslar Meşot içi No: 36 (5YILLIK) 46 46bin+kdv
28 Toroslar Gözne İnönü Cad. Belediye önü ATM 6 6bin+kdv

Toroslar İmar Haberleri