Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Kararları | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:35

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Kararları

Adana Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı 1.Oturum Belediye Meclis Kararları Duyuruldu. Karara göre; Çukurova Belediyesi Karalarbucağı Mahallesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılarak askıya çıkarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Kararları
Son Güncelleme :

27 Şubat 2020 - 18:47

917 views

Çukurova Belediyesi Karalarbucağı Mahallesi Karayolları 57. Şube Şefliği sahasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık, Turizm ve Sanat ile Kadın-Erkek Eşitlik komisyonu raporuna istinaden 2453, 2470, 2471, 2472, 2473 ve 2474 nolu parsellerdeki alanlar “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlanmıştır. Teklifin 5216 sayılı yasaya istinaden aynen kabulüne; gerekli işlemleri yürütmesi için evrakın Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Çukurova Belediyesi Karalarbucağı Mahallesi Karayolları 57. Şube Şefliği sahasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Şubat 2020 tarih 42 sayılı kararı ile onaylandı.

Onaylanan aşağıdaki nazım imar planı değişikliği 25 Şubat 2020 tarihinde; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden bir ay süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarıldı.

Adana Çukurova Karalarbucağı Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Adana İmar Haberleri