Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:14

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır

57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker Unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

04 Ocak 2020 - 12:41

289 views

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile alınacaktır.

57 adet Büro Personeli 

68 adet Tekniker

Unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.