Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Araç Satış İhalesi Yapılacaktır | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 01:31

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Araç Satış İhalesi Yapılacaktır

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Araç Satış İhalesi Yapılacaktır
Son Güncelleme :

14 Ekim 2018 - 10:03

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/tekirdag-emniyet-mudurlugunce-arac-satis-ihalesi-yapilacaktir/2980/" title="facebook">

 

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne ait Hek ve hurda taşıtların mübadele yolu ile toplu olarak satışı yapılacak. Mübadelede, Hek. standart dışı, ihtiyaç fazlası olarak ayrılan 40 adet araç kullanılacak.

Mübadele işlemi, 15 Kasım 2018 tarihinde Saat: 14:00’da 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesine istinaden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Yolu Caddesi Üzerinde bulunan Hizmet Binasının Toplantı Salonunda yapılacak.

Mübadele işlemine esas olacak değer, kapalı teklifler alındıktan sonra en yüksek fiyat üzerinden açık artırma usulü ile belirlenecek. Mübadele sonucunda alınacak yeni araçların marka ve modelleri idarece tespit edilecek.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne ait Hek ve Hurda taşıtların 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesine istinaden mübadele yolu ile toplu olarak satışı yapılacaktır.

Mübadele işlemine esas olacak değer kapalı teklifler alındıktan sonra en yüksek fiyat üzerinden açık artırma usulü ile belirlenecektir.

Mübadelede Hek. Standart dışı, ihtiyaç fazlası olarak ayrılan 40 adet araç kullanılacaktır.

Mübadele sonucunda alınacak yeni araçların marka ve modelleri idarece tespit edilecektir. Satılacak araçların bedelleri firma tarafından idarenin koordinesinde yeni araçların alındığı firmaya veya şirkete ödenecektir.

Mübadele işlemi 15/11/2018 tarihinde Saat:14:00’da Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Yolu Caddesi Üzerinde bulunan Hizmet Binasının Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Mübadeleye katılacak isteklilerin 50,00 (Elli) TL karşılığından İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden Şartname Almaları Zorunludur. Geçici teminat bedeli olarak ise 17.100,00 TL. sı Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırmak zorundadır.

Taşıtlar görüldükleri duruma göre Mübadele edilecek, araç dosyalarında ve listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup; mevcut araç kusurlarından idare sorumlu değildir.

Mübadele işlemi sonucunda alıcı ile idare arasında protokol yapılacak olup, protokoldeki hususlara taraflar uyacaktır.

Sözleşme yapılacaktır. Ancak alınacak olan araçlar 15 (onbeş) gün içersin de Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne tek seferde teslim edildiği taktirde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.

Mübadeleye katılan katılımcılar mübadele başlama saatinden en geç 5 dakika önce şartnamede belirtilen evrakları ve kapalı zarf içerisinde teklifini idareye teslim edecektir.

Katılımcının mübadele işlemi için sunacağı ilk teklifine ait zarfının ağzı kapalı olacak ve zarfın arkasına “Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Araç Mübadelesi Teklif Zarfı” ibaresi yazılarak zarfın her iki yüzü katılımcı tarafından kaşelenip, imzalanacaktır.

Mübadele işlemi ile ilgili geniş bilgi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait 0282 261 20 94 ve 0505 318 59 00 ‘dan dâhili (64 15) numaralı telefonlardan alınabilecektir.

Mübadelesi düşünülen taşıtların listesi; Tahmine Bedel: 570.000,00 TL. dir.

Mübadeleye katılabilme şartları

a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini sunmaları zorunludur.

SIRA NO PLAKASI MARKASI MODELİ CİNSİ DURUMU ARAÇLARIN BULUNDUĞU YER
1 59A0038 Renault Clio 2004 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
2 59A0043 Toyota 2004 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
3 59A0134 Citroen Jumper 2000 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
4 59A0140 Renault 19 2001 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
5 59A0192 Hyundai 1.3 2005 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
6 59A0193 Hyundai accent 2005 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
7 59A0199 Toyota 2005 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
8 59A0201 Hyundai 1.3 2005 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
9 59A0207 Ford Connect 2006 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
10 59A0209 Ford Connect 2006 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
11 59A0221 Ford Connect 2007 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
12 59A0224 Hyundai 2007 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
13 59A0225 BMW 2006 Motosiklet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
14 59A0226 Ford Connect 2007 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
15 59A0231 Toyota 2007 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
16 59A0233 Ford Focus 2007 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
17 59A0234 Hyundai 1.6 2007 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
18 59A0236 R-Clio 1.4 2007 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
19 59A0239 Ford Connect 2007 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
20 59A0242 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
21 59A0246 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
22 59A0250 Ford Transit 2008 Minibüs Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
23 59A0255 Hyundai 1.3 2008 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
24 59A0259 Hyundaı 2008 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
25 59A0261 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
26 59A0262 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
27 59A0263 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
28 59A0267 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
29 59A0269 Ford Connect 2008 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
30 59A0272 Hyundai Accent 2008 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
31 59A0282 Hyundai 1.6 2008 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
32 59A0300 Renault Megane 2009 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
33 59A0307 Renault Megane 2009 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
34 59A0309 Ford Connect 2010 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
35 59A0310 Ford Connect 2010 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
36 59A0327 Fiat Linea 2011 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
37 59A0328 Fiat linea 2010 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
38 59A0337 Fiat Doblo 2011 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
39 59A0340 Hyundai 1.6 2011 Binek Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
40 59A0345 Ford-Connect 2011 Kamyonet Hek İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi

Tekirdağ İmar Haberleri