İmarhaber

Erzurum’da Hazineye Ait 2 Adet Arsa Satışı Yapılacak

Erzurum Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğü Tarafından Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköyü ve Yarımca Mahallelerine Kayıtlı 2 Adet Arsanın Satış İhalesi Açık Teklif Usulüyle 6 Kasım 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Erzurum’da Hazineye Ait 2 Adet Arsa Satışı Yapılacak
Google News
22 Ekim 2020 - 20:03

Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale işlem dosyaları (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait kroki örneği ile diğer bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

-Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri

-Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2020 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu (Teyid yazısı ile birlikte), devlet iç borçlanma senetleri veya bu bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

-Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000TL,bu sınırlar dışında ise 1.000TL’yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

erzurum-arsa-ihalesi

AZİZİYE İMAR HABERLERİPİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları