Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır? | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 22:27

Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

A sınıfı müteahhit tüm büyüklüklerdeki işi yaparken, H sınıfı yani ilk defa inşaat yapacak firma tek ruhsatta en fazla 1000 metrekare yapabilecek. Firmaların son 3 yıllık bilançoları da incelenecek.

Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?
Son Güncelleme :

09 Nisan 2018 - 23:09

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/muteahhitlik-yetki-belgesi-nasil-alinir/1783/" title="facebook">

Yapı Müteahhitleri ve Şantiye Şefleri Yönetmeliği Gereğince: Yapı Müteahhitleri ve Şantiye Şefleri Yönetmeliği gereğince Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce veriliyor.

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

Sınıflarına Göre Müteahhitlik Belgesi Kaç Metrekare?

A Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 90 milyon liralık iş yapmış olmalı. Bu sınıftaki müteahhit istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip olacak.

B Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek seferde 65 milyon liralık iş ve tek sözleşmede 32 bin 500 metrelere iş yapmış olmalı. Bu gruptaki firmaya daha önce tamamladığının iki katı yani 65 bin metrekareye kadar iş yapma yetkisi verilecek.

C Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 45 milyon liralık iş yapmış, yine tek seferde 22 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfa tek işte 45 bin metrekareye kadar inşaat hakkı verilecek.

D Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 30 milyon liralık iş ve 15 bin metrekare inşaat yapma şartı gelecek. Bu sınıfa giren firma yine tamamladığı işin 2 katı yani 30 bin metrekare inşaat yapma hakkına sahip olacak.

E Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 15 milyon liralık iş ve 7 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfın yeni sistemde tek ruhsatta üstlenebileceği iş 15 bin metrekare.

F Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için aranacak kriter tek seferde 3 milyon liralık iş ve tek seferde 2 bin 500 metrekare tamamlamış olması. F sınıfı firma tek ruhsatta 5 bin metrekare yapabilecek.

G Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için firma tek sözleşmede 1.5 milyonluk iş yapmalı ve 1500 metrekare tamamlamalı. Bu sınıf tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare yapabilecek.

H Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için iş deneyimi aranmayacak, ilk defa inşaat yapacak firmalar H sınıfı müteahhitlik belgesi alabilecek. Ancak bu firma da en fazla tek ruhsatta 1000 metrekare inşaat yapabilecek.

Geçici Müteahhitlik Belgesi için ön şart aranmıyor. 500 metrekare ve en çok 2 katlı olacak şekilde kendi evini yapmak isteyenlere 1 defaya mahsus bu hak veriliyor.MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Müdürlüğümüzce verilmektedir.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI:

1) Dilekçe

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı

4) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir)

5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 2.000 TL (İki BinTürk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

imarhaber

TÜZEL KİŞİ (LTD, A.Ş, ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN) MÜRACAAT EVRAKLARI:

1) Dilekçe

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı

4) Ticaret sicil gazetesinin son hali, aslı yada odlar borsalar birliği onaylı sureti

5) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir).

6) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)ŞAHIS İÇİN GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI MÜRACAAT EVRAKLARI:

Toplam inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen daha önce müteahhitlik yapmamış sadece bir yapı için ve kooperatiflere müteahhitlik numarası verilmektedir.

1) Dilekçe

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Şahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi (İkametgâh adresi ANKARA olmalıdır)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 750 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

6) Tapu Fotokopisi

Kooperatifler için 1250 TL (Bin İki Yüz Elli Türk Lirası) makbuz, dilekçe, başvuru formu dışındaki gerekli belgeler müdürlüğümüze müracaat sırasında temin edilecektir.

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat 1. Katta Genel Evrak servisine yapılacaktır. Yapılan işlemler sonucundan bilgi, dilekçede belirtilen adrese gönderilecektir.

2021 Yılı Müteahhitlik Yetki Belgesi Ücretleri

 

YETKİ BELGE NUMARASI KAYIT İŞLEM ÜCRETLERİ
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2.900
Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi numarası kayıt işlemleri ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Entegre Niteliğinde Olmayan Sera) 1.000
Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi numarası kayıt işlemleri ücreti (Yapı Kooperatifleri
ve Ticari İşletmeler)
2.300
YETKİ BELGESİ GRUP TAYİNİ/İTİRAZ/YENİLEME/AKTİVASYON ÜCRETLERİ
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (H grubu) 350
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (G grubu) 950
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (F grubu) 1.400
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (E grubu) 2.200
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (D grubu) 3.150
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (C grubu) 4.350
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (B grubu) 5.750
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (A grubu) 7.500
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (G1 grubu) 650
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (F1 grubu) 1.150
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (E1 grubu) 1.800
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (D1 grubu) 2.700
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (C1 grubu) 3.750
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti (B1 grubu) 5.050
KOMİSYON ONAYINDAN SONRA ÖDENECEK GRUP KAYIT ÜCRETLERİ
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (H grubu) 1.300
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (G grubu) 3.750
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (F grubu) 5.750
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (E grubu) 8.500
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (D grubu) 12.700
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (C grubu) 17.000
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (B grubu) 22.600
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (A grubu) 30.000
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (G1 grubu) 2.550
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (F1 grubu) 4.800
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (E1 grubu) 7.200
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (D1 grubu) 10.800
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (C1 grubu) 15.100
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti (B1 grubu) 20.150

 

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formları
DİLEKÇE 1 (KAYDI BULUNAN)

DİLEKÇE 2 (KAYDI BULUNMAYAN)

Ek-1 Yetki Belgesi Başvuru Formu

Ek-2 Ekonomik Mali Yeterlilik Formu

Ek-3 Banka Referans Mektubu

Ek-4 Mesleki Yeterlilik Bildirim Formu

Ek-5 Sicil Durum Beyannamesi

Ek-6 Ortak Girişim Beyannamesi

Ek-7 Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BİLGİLENDİRME FORMU

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

ORTAKLIK DURUM BELGESİ ÖRNEĞİ