Tekirdağ Belediyesi Şarköy ve Süleymanpaşa'daki Arsalarını Satıyor | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 03:51

Tekirdağ Belediyesi Şarköy ve Süleymanpaşa’daki Arsalarını Satıyor

Tekirdağ Belediyesi Şarköy ve Süleymanpaşa’daki Arsalarını Satıyor
Son Güncelleme :

23 Ekim 2018 - 21:33

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/tekirdag-sarkoy-arsa-ihalesi/3315/" title="facebook">

Tekirdağ Belediyesi 6 Adet Arsasını Satışa Çıkarıyor

Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, Tekirdağ ili, Şarköy ilçesinde bulunan 2 adet taşınmazlarını ve Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 4 adet taşınmazlarını aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtildiği şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulüyle satışa çıkaracak.

İhaleye katılmak isteyenlerin belgelerini en geç 31.10.2018 tarihine kadar hazırlayarak; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Hürriyet mahallesi Gülpare sokak No:14 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresine götürerek satın alınabilir. Şartname bedeli 200,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartname alması mecburidir.

İhale 01.11.2018 günü saat 9:00’da başlayacak olup; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görevli personele evraklarını teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Süleymanpaşa 1. Arsa

Mevkisi: Karacakılavuz
Pafta: 5
Parsel: 10620
Yüzölçümü (m²) : 8.972,51
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 1.347.018
Geçici Teminatı (TL): 40.410

Süleymanpaşa 2.Arsa

Mevkisi: Zafer
Pafta: 17-1
Parsel: 640/1
Yüzölçümü (m²) : 2.054,27
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 2.033.727
Geçici Teminatı (TL): 61.100

Süleymanpaşa 3.Arsa

Mevkisi: Gündoğdu
Parsel: 2754/3
Yüzölçümü (m²) : 630,55
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 567.495
Geçici Teminatı (TL): 17.024

Süleymanpaşa 4.Arsa

Mevkisi: Gündoğdu
Parsel: 2753/3
Yüzölçümü (m²) : 777,23
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 699.507
Geçici Teminatı (TL): 20.985Şarköy 1.Arsanın Özellikleri ve Mevkisi

Mevkisi: Hoşköy
Ada: 4
Parsel: 3513
Yüzölçümü (m²) : 168
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 460.374
Geçici Teminatı (TL): 13.811

Şarköy 2.Arsanın Özellikleri ve Mevkisi

Mevkisi: Mürefte
Ada: 4
Parsel: 4555
Yüzölçümü (m²) : 762,45
Cinsi: Arsa
Tahmini Bedeli(TL): 1.372.410
Geçici Teminatı (TL): 42.000

Gerekli Belgeler

2018 yılı Ekim ayında alınmış olmak kaydıyla;
A) Gerçek kişilerden:
1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
5-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6-Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6-Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,
C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.