İzmir Çeşme'de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 1 Adet Trol Teknesi Satışı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:40

İzmir Çeşme’de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 1 Adet Trol Teknesi Satışı

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 1 Adet Trol Teknesinin Satış İhalesi 23 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

İzmir Çeşme’de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 1 Adet Trol Teknesi Satışı
Son Güncelleme :

12 Eylül 2020 - 13:28

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-cesmede-2-adet-konut-imarli-arsa-ve-1-adet-trol-teknesi-satisi/20059/" title="facebook">

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar ile 1 adet Türkiye siciline kayıtlı olmayan teknenin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Atatürk Caddesi No:105 Çeşme Milli Emlak müdürlüğü makam odasındaki adreste Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları ve Türkiye’de adres göstermeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.izmir çeşme arsa ihalesi