DOLAR32,8908% -0.47
EURO35,8795% -0.25
STERLIN42,6049% -0.33
FRANG36,9857% -0.54
ALTIN2.532,58% -0,72
BITCOIN67.469,991.124
reklam

Kastamonu 3 Adet Yatırım Teşvik Arsa İhalesi

Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden hazine adına kayıtlı haberimizde özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Kastamonu 3 Adet Yatırım Teşvik Arsa İhalesi
reklam

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

6-9-2020-tesvik-3-arsa-ilaniTEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
  2. İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından, her hal ve durumda IV. Bölge için 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL)’den az olmayan,
  3. Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmayan veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
  4. Taahhüt edilen yatırım tutarının en az %20’sini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen net özkaynağa sahip olan,
  5. Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
  6. Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 50.000.000 TL (ElliMilyonTürkLirasını) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
  7. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecektir.
reklam